Почетак » Актуелно » О Граду
 

Колективни уговор са Топлификацијом и Комуналним службамаCollective Agreement with heating and utilities

Градоначелник Пожаревца Миомир Илић, у име Града, потписао је колективне уговоре са представницима синдиката и пословодства јавних предузећа Топлификација и Комуналне службе.  Представници синдиката изразили су задовољство документом. 

Колективни уговор омогућава запосленима у овим предузећима буду упознати са својим правима, одговорностима и обавезама а послодавцу да у комуникацији са запосленима оствари максималну ефикасност у раду.

Председник синдиката у Комуналним службама Бранислав Ђуришић каже да колективни уговор запосленима даје већа права у односу на Закон о раду и у том смислу поменуо повећање коефицијената за боловање или минули рад као и могућност коришћења годишњих одмора.

Упитан да ли је колективним уговором предвиђена могућност уплаћивања приватног осигурања за запослене, градоначелник Миомир Илић је рекао да таква могућност није забрањена по Закону о додатном осигурању и да осим Топлификације ниједно предузеће није увело такву праксу нити је тражило сагласност од оснивача, града Пожаревца.

Колективни уговор за Дирекцију за изградњу се усаглашава и он ће због придодатих надлежности са овим јавним предузећем бити потписан наредног месеца, рекао је Илић.


Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, on behalf of the City, signed collective agreements with trade union representatives and managers of public companies “Toplifikacija” and “Komunalne sluzbe”. Trade union representatives have expressed satisfaction with the document.

The collective agreement allows the employees of these companies are aware of their rights, responsibilities and obligations of the employer to communicate with employees achieve maximum efficiency.

Union President in utilities Branislav Djurisic says that the collective agreement gives employees greater rights in relation to the Labour Law and in this respect mentioned increasing the odds for sick leave or seniority and ability to use annual leave.

Asked whether the collective agreement provides for the remittance of private insurance for employees, the mayor Miomir Ilic said that such a possibility is not prohibited by the Act and additional insurance to any company other than “Toplifikacija” not introduce such practices nor sought the consent of the founder of Pozarevac.

The collective agreement for the construction of the Directorate and will coordinate the responsibilities attached to this public company will be signed next month, said Ilic.

Подели са другима: Facebook Twitter