Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini, a po Konkursu objavljenom u lokalnom listu „Reč naroda“, dana 24.03.2015.godine, donosi

Z A K Lj U Č A K

 1.  ODBACUJU SE kao nepotpune prijave sledećih podnosioca:
 • Prijava br. 01-40-570/2015 od 03.04.2015. godine, podnosilac prijave Paunović Boban-Požarevac, partner: Sr Stojadinović-samostalna radnja za hemijsko čišćenje, bojenje i štamparija-Petrovac na Mlavi.

Podnosilac prijave dostavio je samo obrazac  prijave.Uz prijavu na Konkurs nije dostavljena kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2014. godinu koji je dostavljen APR-u, potvrda partnera o registraciji, osnivački akt partnera, odluka partnera o finansiranju i sufinansiranju  pojedinačnog privatnog projekta i bilans stanja, koja je Konkursom predviđena obavezna dokumentacija.

 • Prijava br. 01-40-586/2015 od 07.04.2015. godine, podnosilac prijave Feldić Dragan-Požarevac, partner:Udruženje penzionera grada Požarevca.

Podnosilac prijave dostavio je samo obrazac  prijave.Uz prijavu na Konkurs nije dostavljena kopija obrasca finansijskog izveštaja za 2014. godinu koji je dostavljen APR-u, potvrda partnera o registraciji, osnivački akt partnera, odluka partnera o finansiranju i sufinansiranju  pojedinačnog privatnog projekta i bilans stanja, koja je Konkursom predviđena obavezna dokumentacija.

 • Prijava br. 01-40-609/2015 od 07.04.2015. godine, podnosilac prijave „SAT TV“d.o.o.-Požarevac.

Uz prijavu na Konkurs nije dostavljena Odluka o finansiranju i sufinansiranju  projekta, koja je Konkursom predviđena obavezna dokumentacija.

 • Prijava br. 01-40-624/2015 od 08.04.2015. godine, podnosilac prijave: Julija Bašić-Požarevac, partner: Agencija za obrazovno-pedagoške usluge CODEX“ Požarevac.

Uz prijavu na Konkurs nije dostavljena Odluka o finansiranju i sufinansiranju  sufinansiranju  pojedinačnog privatnog projekta i osnivački akt partnera, koja je Konkursom predviđena obavezna dokumentacija.

 • Prijava br.-01-06-40-590-4/2015 od 07.04.2015. godine, podnosilac prijave:Kulturno prosvetna zajednica grada Požarevca – Požarevac.

Uz prijavu na Konkurs nije dostavljena Odluka o finansiranju i sufinansiranju  projekta, koja je Konkursom predviđena obavezna dokumentacija.

Prijava br.-01-06-40-590-5/2015 od 07.04.2015. godine, podnosilac prijave:Kulturno prosvetna zajednica grada Požarevca – Požarevac.

Uz prijavu na Konkurs nije dostavljena Odluka o finansiranju i sufinansiranju  projekta, koja je Konkursom predviđena obavezna dokumentacija.

 1. ODBIJAJU SE kao neblagovremene prijave sledećih podnosioca:
 • Prijava br 01-40-529/2015 od 09.04.2015. godine podnosilac prijave: MOSTUdruženje građana društva grčkosrpskog prijateljstva –Požarevac;
 • Prijava br 01-40-630/2015 od 09.04.2015. godine podnosilac prijave: „Fondacija „Dana“ – Požarevac“
 • Prijava br 01-40-631/2015 od 09.04.2015. godine podnosilac prijave: „Fondacija „Dana“ – Požarevac“

 

 1. Protiv ovog zaključka učesnici Konkursa imaju pravo prigovora Komisiji za salunjavanje liste projekata u kulturi po prijavama na Konkurs grada Požarevca za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini na teritoriji grada Požarevca u roku od 3 dana od dana objavljivanja Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Požarevca i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Požarevca.

U Požarevcu, 24. april  2015. godine                  Broj: 06-40-55/2015-18-1

KOMISIJA ZA SAČINjAVANjE LISTE PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2015. GODINI

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Dejan Krstić.s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter