Početak » Gradska uprava » Komunalna milicija
 

Komunalna milicija

Načelnik komunalne milicije: Nikola Urošević

Telefon: 012/ 510-899, 064/89-75-829

Email: nurosevic@pozarevac.rs

Radno vreme:

 • radni dan: 07,30 – 22,00
 • subota: 07,00 – 12,00
 • noćni rad: petak – subota, subota – nedelja: 00,00 – 4,00

 

Komunalna milicija obavlja poslove koji se odnose na: 

 • održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata;
 • kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada;
 • pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu;
 • pružanje pomoći – asistencije nadležnim organima grada, odnosno gradskoj opštini, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka;
 • preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda;
 • pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga;
 • izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima;
 • izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave;
 • obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti;
 • održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge poslove iz svog delokruga.
Podeli sa drugima: Facebook Twitter