Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Konačna lista kandidata za pretest za obuku za popisivače

 Za grad Požarevac

 Za gradsku opštinu Kostolac

ZA GRAD POŽAREVAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732877 – Batovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

Naselje732885 – Beranje

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STEVIĆ

5362

4

Naselje732893 – Bradarac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

Naselje732907 – Bratinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

Naselje732915 – Brežane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

8

Naselje732923 – Bubušinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

Naselje732931 – Dragovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

9

Naselje732940 – Drmno

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Naselje732958 – Dubravica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

8

4

MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

8

Naselje732966 – Živica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

9

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

7

Naselje732974 – Kasidol

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

Naselje733008 – Kličevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

8

Naselje733024 – Lučica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

7

Naselje733083 – Požarevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

17

4

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

15

8

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

15

10

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

11

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

12

Naselje733091 – Poljana

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

10

2

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

3

VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

7

Naselje733105 – Prugovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

2

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

7

3

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

Naselje733113 – Rečica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

8

Naselje733130 – Trnjane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

9

Naselje733148 – Ćirikovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

4

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732982 – Klenovnik

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

Naselje733016 – Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLjUB, JUHAS

25166

10

Naselje733067 – Ostrovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

7

Naselje733075 – Petka

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

Naselje733121 – Selo Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

11

2

SANELA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

Podeli sa drugima: Facebook Twitter