Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Konačna lista kandidata za pretest za obuku za popisivačeThe final list of candidates for the pretest training for enumerators

 Za grad Požarevac

 Za gradsku opštinu Kostolac

ZA GRAD POŽAREVAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732877 – Batovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

Naselje732885 – Beranje

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STEVIĆ

5362

4

Naselje732893 – Bradarac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

Naselje732907 – Bratinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

Naselje732915 – Brežane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

8

Naselje732923 – Bubušinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

Naselje732931 – Dragovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

9

Naselje732940 – Drmno

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Naselje732958 – Dubravica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

8

4

MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

8

Naselje732966 – Živica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

9

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

7

Naselje732974 – Kasidol

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

Naselje733008 – Kličevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

8

Naselje733024 – Lučica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

7

Naselje733083 – Požarevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

17

4

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

15

8

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

15

10

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

11

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

12

Naselje733091 – Poljana

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

10

2

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

3

VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

7

Naselje733105 – Prugovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

2

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

7

3

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

Naselje733113 – Rečica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

8

Naselje733130 – Trnjane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

9

Naselje733148 – Ćirikovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

4

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732982 – Klenovnik

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

Naselje733016 – Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLjUB, JUHAS

25166

10

Naselje733067 – Ostrovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

7

Naselje733075 – Petka

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

Naselje733121 – Selo Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

11

2

SANELA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

 Za grad Požarevac

 Za gradsku opštinu Kostolac

ZA GRAD POŽAREVAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732877 – Batovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

Naselje732885 – Beranje

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STEVIĆ

5362

4

Naselje732893 – Bradarac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

Naselje732907 – Bratinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

Naselje732915 – Brežane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

8

Naselje732923 – Bubušinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

Naselje732931 – Dragovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

9

Naselje732940 – Drmno

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Naselje732958 – Dubravica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

8

4

MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

8

Naselje732966 – Živica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

9

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

7

Naselje732974 – Kasidol

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

Naselje733008 – Kličevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

8

Naselje733024 – Lučica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

7

Naselje733083 – Požarevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

17

4

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

15

8

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

15

10

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

11

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

12

Naselje733091 – Poljana

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

10

2

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

3

VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

7

Naselje733105 – Prugovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

2

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

7

3

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

Naselje733113 – Rečica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

8

Naselje733130 – Trnjane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

9

Naselje733148 – Ćirikovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

4

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732982 – Klenovnik

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

Naselje733016 – Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLjUB, JUHAS

25166

10

Naselje733067 – Ostrovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

7

Naselje733075 – Petka

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

Naselje733121 – Selo Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

11

2

SANELA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

Podeli sa drugima: Facebook Twitter