Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Коначна листа кандидата за претест за обуку за пописивачеThe final list of candidates for the pretest training for enumerators

 За град Пожаревац

 За градску општину Костолац

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима, изабрани су за претест за обуку за пописиваче.

Датум, место и време одржавања претеста кандидати за пописиваче ће бити обавештени најкасније до 31. августа истицањем обавештења на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац.

Насеље732877 – Батовац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЉИЉАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ

21019

9

2

ДРАГАНА, ДОБРИЦА, САВИЋ

21045

8

Насеље732885 – Берање

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ГОРДАНА, ЖИВИСЛАВ, МИЛОЈЕВИЋ

21680

11

2

ТОМИСЛАВ, ЖИВОЈИН, СТЕВИЋ

5362

4

Насеље732893 – Брадарац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ВЕСНА, ДОБРИЦА, РИСТИЋ

23304

9

2

ВИОЛЕТА, МИЛОМИР, СТОЈАДИНОВИЋ

5667

7

Насеље732907 – Братинац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

БОЖИДАР, ДУШАН, МАРКОВИЋ

6466

8

2

МАРИНА, СЛАВИША, ИВАНОВИЋ

18554

6

Насеље732915 – Брежане

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ВЕРИЦА, ДУШАН, ЈОВАНОВИЋ

18528

10

2

СНЕЖАНА, СИНИША, МИЛОШЕВИЋ

9591

8

Насеље732923 – Бубушинац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ДАНИЈЕЛА, РАДИША, СТАНКОВИЋ

6933

9

2

БОЈАН, ЉУБИША, ДИНИЋ

7115

7

3

СЛАВОЉУБ, ЖИВОРАД, МАРКОВИЋ

6864

7

Насеље732931 – Драговац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЈЕЛЕНА, РАДЕ, МИЛОВАНОВИЋ

10511

9

Насеље732940 – Дрмно

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

АНА, ДРАГАН, ЈОВАНОВ

5515

5

2

ДЕЈАН, СЛАВОЉУБ, СТОЈАДИНОВИЋ

5481

4

Насеље732958 – Дубравица

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

БРАТИСЛАВА, ЗОРАН, НИКОЛИЋ

21560

10

2

САША, МИЛУТИН, НИКОЛИЋ

21532

8

3

ЛАНА, БРАНКО, РАДЕНКОВИЋ

18581

8

4

МАЛИНА, РАДИША, БЛАГОЈЕВИЋ

13397

8

Насеље732966 – Живица

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

БРАНИСЛАВА, БРАНКО, ШУШЊАР

10255

9

2

АНА, СЛАЂАН, НИКОЛАЈЕВИЋ

22316

7

Насеље732974 – Касидол

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

КАТАРИНА, ТОМИСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ

5435

8

Насеље733008 – Кличевац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

МИЛЕНА, ПРВОСЛАВ, ДАКИЋ

9217

10

2

ЈАСМИНА, ДРАГОСЛАВА, ВАСИЉЕВИЋ

9369

8

Насеље733024 – Лучица

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЈЕЛЕНА, СЛАВИША, ПЕТРОВИЋ

8061

7

2

МИЛИЦА, ДОБРИЦА, СТОЈКОВИЋ

8632

7

3

МИЛАН, ДРАГИША, НОВАКОВИЋ

8814

7

4

ВЛАДА, ЧЕДОМИР, ВЕЉКОВИЋ

7944

7

Насеље733083 – Пожаревац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЉУДМИЛА, РАДМИЛО, СТАНКОВИЋ

24005

17

2

МИЛЕНА, ДОБРИВОЈЕ, ЗАФИРОВИЋ СТОЈАНОВИЋ

23828

17

3

МИРОСЛАВ, БОРИВОЈЕ, НЕШИЋ

23972

17

4

НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТОЈИМИРОВИЋ

23937

17

5

АЛЕКСАНДАР, ДУШАН, СТОЈАНОВИЋ

23856

17

6

НЕНАД, МИРОСЛАВ, СТАНОЈЕВИЋ

23791

15

7

МИЛОРАД, ЂОРЂЕ, ЛЕРО

23899

15

8

ВЕЉКО, ОБРАД, НИКОЛИЋ

17351

15

9

ЗВЕЗДАНА, МИРОСЛАВ, ЈОВАНОВИЋ

21882

15

10

МИРЈАНА, ЗЛАТКО, САРАТЛИЋ

22877

12

11

КАТАРИНА, МИЛАН, МИРЧЕТИЋ

22195

12

Насеље733091 – Пољана

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ВЛАДИМИР, ЖИВОТА, ИВИЋ

4880

10

2

МАРИЈА, ЈОВИЦА, ЖИВКОВИЋ

8968

9

3

ВЕСНА, ПРЕДРАГ, СТЕФАНОВИЋ

8705

7

Насеље733105 – Пругово

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

АНА, САША, СТАНКОВИЋ

22595

7

2

ЖИВОРАД, МИОДРАГ, РАДИВОЈЕВИЋ

9029

7

3

САША, ДРАГОСЛАВ, МАРЈАНОВИЋ

22430

7

Насеље733113 – Речица

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ВЕСНА, РАДИША, ИГЊАТОВИЋ

11319

8

Насеље733130 – Трњане

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ДЕЈАН, СЛАВИША, СТОЈИЋЕВИЋ

6758

9

Насеље733148 – Ћириковац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

СЛАЂАНА, ИЛИЈА, ШЕОВИЋ

5324

11

2

ЗЛАТИЦА, ДРАГОСЛАВ, МИЉКОВИЋ

5170

4

ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Кандидати чије се име и презиме налази на коначној листи, по насељима, изабрани су за претест за обуку за пописиваче.

Датум, место и време одржавања претеста кандидати за пописиваче ће бити обавештени најкасније до 31. августа истицањем обавештења на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац.

Насеље732982 – Кленовник

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ИВАНА, ЗОРАН, ИЛИЋ

24943

7

Насеље733016 – Костолац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

МИНА, ЗОРАН, МИНОВИЋ

24856

10

2

ДРАГАНА, ДУШАН, НАЦИЋ

24760

10

3

ДУБРАВКА, ДРАГОЉУБ, ЈУХАС

25166

10

Насеље733067 – Острово

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ЈАГУТКА, КРСТЕ, НИНКОВ

24744

7

Насеље733075 – Петка

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ТАЊА, СИНИША, ИЛИЋ

25042

10

2

МАРИЈА, ДРАГАН, РИСТИЋ

24664

9

Насеље733121 – Село Костолац

Редни број кандидата

Име, име једног родитеља и презиме кандидата

Редни број пријаве

Укупан број бодова

1

ГОРИЦА, МИЛЕ, РАДОСАВЉЕВИЋ

24604

11

2

САНЕЛА, ЗЛАТИМИР, МАРЈАНОВИЋ

24580

10

 Za grad Požarevac

 Za gradsku opštinu Kostolac

ZA GRAD POŽAREVAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732877 – Batovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjILjANA, DOBRICA, SAVIĆ

21019

9

2

DRAGANA, DOBRICA, SAVIĆ

21045

8

Naselje732885 – Beranje

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORDANA, ŽIVISLAV, MILOJEVIĆ

21680

11

2

TOMISLAV, ŽIVOJIN, STEVIĆ

5362

4

Naselje732893 – Bradarac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, DOBRICA, RISTIĆ

23304

9

2

VIOLETA, MILOMIR, STOJADINOVIĆ

5667

7

Naselje732907 – Bratinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BOŽIDAR, DUŠAN, MARKOVIĆ

6466

8

2

MARINA, SLAVIŠA, IVANOVIĆ

18554

6

Naselje732915 – Brežane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VERICA, DUŠAN, JOVANOVIĆ

18528

10

2

SNEŽANA, SINIŠA, MILOŠEVIĆ

9591

8

Naselje732923 – Bubušinac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DANIJELA, RADIŠA, STANKOVIĆ

6933

9

2

BOJAN, LjUBIŠA, DINIĆ

7115

7

3

SLAVOLjUB, ŽIVORAD, MARKOVIĆ

6864

7

Naselje732931 – Dragovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, RADE, MILOVANOVIĆ

10511

9

Naselje732940 – Drmno

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, DRAGAN, JOVANOV

5515

5

2

DEJAN, SLAVOLjUB, STOJADINOVIĆ

5481

4

Naselje732958 – Dubravica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRATISLAVA, ZORAN, NIKOLIĆ

21560

10

2

SAŠA, MILUTIN, NIKOLIĆ

21532

8

3

LANA, BRANKO, RADENKOVIĆ

18581

8

4

MALINA, RADIŠA, BLAGOJEVIĆ

13397

8

Naselje732966 – Živica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

BRANISLAVA, BRANKO, ŠUŠNjAR

10255

9

2

ANA, SLAĐAN, NIKOLAJEVIĆ

22316

7

Naselje732974 – Kasidol

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

KATARINA, TOMISLAV, MARJANOVIĆ

5435

8

Naselje733008 – Kličevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MILENA, PRVOSLAV, DAKIĆ

9217

10

2

JASMINA, DRAGOSLAVA, VASILjEVIĆ

9369

8

Naselje733024 – Lučica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JELENA, SLAVIŠA, PETROVIĆ

8061

7

2

MILICA, DOBRICA, STOJKOVIĆ

8632

7

3

MILAN, DRAGIŠA, NOVAKOVIĆ

8814

7

4

VLADA, ČEDOMIR, VELjKOVIĆ

7944

7

Naselje733083 – Požarevac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

LjUDMILA, RADMILO, STANKOVIĆ

24005

17

2

MILENA, DOBRIVOJE, ZAFIROVIĆ STOJANOVIĆ

23828

17

3

MIROSLAV, BORIVOJE, NEŠIĆ

23972

17

4

NENAD, MIROSLAV, STOJIMIROVIĆ

23937

17

5

ALEKSANDAR, DUŠAN, STOJANOVIĆ

23856

17

6

NENAD, MIROSLAV, STANOJEVIĆ

23791

15

7

MILORAD, ĐORĐE, LERO

23899

15

8

VELjKO, OBRAD, NIKOLIĆ

17351

15

9

ZVEZDANA, MIROSLAV, JOVANOVIĆ

21882

15

10

MIRJANA, ZLATKO, SARATLIĆ

22877

12

11

KATARINA, MILAN, MIRČETIĆ

22195

12

Naselje733091 – Poljana

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VLADIMIR, ŽIVOTA, IVIĆ

4880

10

2

MARIJA, JOVICA, ŽIVKOVIĆ

8968

9

3

VESNA, PREDRAG, STEFANOVIĆ

8705

7

Naselje733105 – Prugovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

ANA, SAŠA, STANKOVIĆ

22595

7

2

ŽIVORAD, MIODRAG, RADIVOJEVIĆ

9029

7

3

SAŠA, DRAGOSLAV, MARJANOVIĆ

22430

7

Naselje733113 – Rečica

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

VESNA, RADIŠA, IGNjATOVIĆ

11319

8

Naselje733130 – Trnjane

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

DEJAN, SLAVIŠA, STOJIĆEVIĆ

6758

9

Naselje733148 – Ćirikovac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

SLAĐANA, ILIJA, ŠEOVIĆ

5324

11

2

ZLATICA, DRAGOSLAV, MILjKOVIĆ

5170

4

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, po naseljima, izabrani su za pretest za obuku za popisivače.

Datum, mesto i vreme održavanja pretesta kandidati za popisivače će biti obavešteni najkasnije do 31. avgusta isticanjem obaveštenja na oglasnoj tabli Grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac.

Naselje732982 – Klenovnik

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

IVANA, ZORAN, ILIĆ

24943

7

Naselje733016 – Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

MINA, ZORAN, MINOVIĆ

24856

10

2

DRAGANA, DUŠAN, NACIĆ

24760

10

3

DUBRAVKA, DRAGOLjUB, JUHAS

25166

10

Naselje733067 – Ostrovo

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

JAGUTKA, KRSTE, NINKOV

24744

7

Naselje733075 – Petka

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

TANjA, SINIŠA, ILIĆ

25042

10

2

MARIJA, DRAGAN, RISTIĆ

24664

9

Naselje733121 – Selo Kostolac

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

GORICA, MILE, RADOSAVLjEVIĆ

24604

11

2

SANELA, ZLATIMIR, MARJANOVIĆ

24580

10

Подели са другима: Facebook Twitter