Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konačna lista za dodelu stipendija studentimaThe final list of scholarships to students

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma

i postupka suspendiranja lica na teritoriji grada Požarevca

broj: 06-612-84/2014-3

datum: 13.05.2014. godine

P o ž a r e v a c
 KONAČNA LISTA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMARepublika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma

i postupka suspendiranja lica na teritoriji grada Požarevca

broj: 06-612-84/2014-3

datum: 13.05.2014. godine

P o ž a r e v a c
 KONAČNA LISTA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter