Početak » Obaveštenja » Popis poljoprivrede » O Gradu
 

Konačna lista za pretest za obuku za opštinske instruktore

ZA GRAD POŽAREVAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Nenad Dušan Vujčić

6319

31

2

Jovica Luka Jurišić

6327

29

3

Stanislava Miodrag Stanković

6321

29

4

Ana Dragiša Đorđević

6341

29

5

Slobodan Živko Stojićević

7736

21

6

Snežana Radomir Milosavljević

9113

21

7

Dragan Veroljub Ristić

7742

21

8

Vesna Srboljub Živanović

8963

20

9

Vesna Zorka Jović

8548

20

10

Slobodan Mihajlo Milenković

2103

18

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Danijela Novak Milkić

9286

17

2

Dragoljub Dragiša Ivanović

5584

16

OBAVEŠTENjE

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, izabrani su za pretest za obuku za opštinske instruktore.

Pretest će se obaviti 3. septembra, sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Gradske uprave grada Požarevca, Drinska broj 2, Skupštinska sala broj 107.

  Požarevac – KONAČNA LISTA

  Kostolac – KONAČNA LISTA

ZA GRAD POŽAREVAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Nenad Dušan Vujčić

6319

31

2

Jovica Luka Jurišić

6327

29

3

Stanislava Miodrag Stanković

6321

29

4

Ana Dragiša Đorđević

6341

29

5

Slobodan Živko Stojićević

7736

21

6

Snežana Radomir Milosavljević

9113

21

7

Dragan Veroljub Ristić

7742

21

8

Vesna Srboljub Živanović

8963

20

9

Vesna Zorka Jović

8548

20

10

Slobodan Mihajlo Milenković

2103

18

ZA GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1

Danijela Novak Milkić

9286

17

2

Dragoljub Dragiša Ivanović

5584

16

OBAVEŠTENjE

Kandidati čije se ime i prezime nalazi na konačnoj listi, izabrani su za pretest za obuku za opštinske instruktore.

Pretest će se obaviti 3. septembra, sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Gradske uprave grada Požarevca, Drinska broj 2, Skupštinska sala broj 107.

  Požarevac – KONAČNA LISTA

  Kostolac – KONAČNA LISTA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter