Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Konačno rešenje pitanja vodosnabdevanja

Održan naučni skup posvećen pijaćoj vodi

Predlozi sa naučnog skupa pod radnim nazivom „Konačno rešenje pitanja vodosnabdevanja u gradu Požarevcu“ znatno će doprineti definitivnom apsolviranju ovoga godinama gorućeg problema.

Projektanti Instituta “Jaroslav Černi” predstavili su projekte za infiltraciono izvorište „Ključ“ za vodosnabdevanje grada Požarevca i postrojenja za preradu vode na izvorištu “Lovac” u Kostolcu. Kako je Dušan Đurić direktor Zavoda za vodosnabdevanje Instituta “Jaroslav Černi” rekao, koncept infiltracionog izvorišta „Ključ“ je složen tehnološki koncept, i sastoji iz nekoliko celina. Po njegovim rečima, sirova voda iz Velike Morave prečišćavaće se do kvaliteta za nalivanje infiltracionih bazena, odakle će biti poslata u podzemlje. Zajedno sa vodama na izvorištu biće dezinfikovana i kao takva  distribuirana u vodovodni sistem Požarevca. Po njegovim rečima, sadašnja procena idejnog projekta iznosi oko 7 miliona evra, a odnosi se na izgradnju svih objekata, testiranje i puštanje u rad.

Što se tiče vode u Kostolcu, Đurić je rekao da se u izvorištu “Lovac” javlja problem povećane koncentracije mangana, prirodnog porekla, koga je neophodno tretirati određenim sistemom za uklanjanje.

-Takav sistem obezbeđuje potpunu stabilnost kvaliteta i ispunjava sve sadašnje norme propisane pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće“, rekao je.

Generalni direktor preduzeća “Ehting”, Momčilo Bikicki, kaže da sa izvorišta Ključ se Požarevcu prosečno isporučuje oko 200 litara vode u jednoj sekundi. Obzirom da grad poseduje softver za procenu gubitaka u vodovodnom sistemu, na osnovu svih merenja i analiza, gubici su nešto veći od 50 odsto, što jasno pokazuje gubitak vode u količini oko 100 litara u sekundi. Bikicki je rekao da bi gubici mogli da se smanje na 20 odsto. Direktor Ehtinga je govorio i o drugom projektu “Postrojenje reverzne osmoze na izvorištu Meminac u Požarevcu”.

Učesnici naučnog skupa u Požarevcu

Učesnici naučnog skupa u Požarevcu

-Krajem 90-tih godina je izgrađen objekat za reverznu osmozu, koji iz određenih razloga nije korišćen. Projektom je prvo predviđena legalizacija svih objekata koji pripadaju ovom izvorištu. Nakon sprovođenja određenih mera, ovaj objekat bio bi pušten u funkciju”.

Kako je rekao Bikicki ovim projektom dobilo bi se nekih 20 litara u sekundi, potpuno čiste vode, jer je, kako je objasnio, reverzna osmoza najbolji način za prečišćavanje vode od nitrata. On je još rekao, da bi se mešanjem 20 litara čiste vode, sa vodom koja sadrži nitrate preko dozvoljene koncetracije, dobilo oko 45 litara vode u sekundi, koja u potpunosti ispunjava pravilnik o kvalitetu vode za piće.

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić je rekao da će iz budžeta grada za početak realizacije projekata za konačno rešenje vodosnabdevanja biti izdvojeno 18 miliona za vodoizvorište „Ključ“ kao i 3 miliona dinara za izvorište „Meminac“.

-U požarevačkoj vodi u ovom trenutku koncentracija nitrata nalazi se ispod 37 miligrama po litru, rekao je Ilić.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter