Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs – javna nabavka: Projekat zatvorenog bazenaCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

JP ’’DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA’’

Lole Ribara 2,12000 Požarevac

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJN

PREDMET JAVNE NABAVKE:
nabavka usluga

Projekat zatvorenog bazena-Izrada idejnog rešenja za izradu
Glavnog projekta sportskog objekta zatvorenog bazena sa
pratećim sadržajima, Požarevac

BROJ JAVNE NABAVKE: JN NVV-JNKD 1/2./60./2014

 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

 Poziv za učešće na konkursu za dizajn

JP ’’DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA’’
Lole Ribara 2,12000 Požarevac

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJN

PREDMET JAVNE NABAVKE:
nabavka usluga

Projekat zatvorenog bazena-Izrada idejnog rešenja za izradu
Glavnog projekta sportskog objekta zatvorenog bazena sa
pratećim sadržajima, Požarevac

BROJ JAVNE NABAVKE: JN NVV-JNKD 1/2./60./2014

 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

 Poziv za učešće na konkursu za dizajn

Podeli sa drugima: Facebook Twitter