Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс – јавна набавка: Пројекат затвореног базенаCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

ЈП ’’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА’’

Лоле Рибара 2,12000 Пожаревац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
набавка услуга

Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду
Главног пројекта спортског објекта затвореног базена са
пратећим садржајима, Пожаревац

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН НВВ-ЈНКД 1/2./60./2014

 Конкурсна документација за јавну набавку

 Позив за учешће на конкурсу за дизајн

ЈП ’’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА’’
Лоле Рибара 2,12000 Пожаревац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПОСТУПКУ КОНКУРСА ЗА ДИЗАЈН

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
набавка услуга

Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду
Главног пројекта спортског објекта затвореног базена са
пратећим садржајима, Пожаревац

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈН НВВ-ЈНКД 1/2./60./2014

 Конкурсна документација за јавну набавку

 Позив за учешће на конкурсу за дизајн

Подели са другима: Facebook Twitter