Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za odabir kandidata za učešće na obuci za proizvodni proces briketiranja u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

Konkurs

za odabir kandidata za učešće na obuci za proizvodni proces briketiranja u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART“ Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi -GIZ, organizuje besplatnu obuku za prozvodni proces briketiranja za 20 kandidata, a u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca“.

Obuka će početi 2. aprila 2018. godine. Ukupno trajanje obuke je tri meseca, s tim što će treći mesec obuke biti organizovan na jesen 2018. godine, kako bi bili ispunjeni neophodni vremenski preduslovi za realizaciju praktičnog dela obuke.

Eventualni putni troškovi polaznika obuke padaju na teret Projekta.

Po završetku obuke, predavač/mentor će izraditi izveštaj za svakog polaznika obuke, a 15 najuspešnijih polaznika biće uposleno u novoformiranom preduzeću koje će se baviti proizvodnim procesom briketiranja.

USLOVI:

– Kandidati moraju biti državljani Republike Srbije

– Kandidati moraju imati prebivalište na teritoriji grada Požarevca

      – Poželjno je da su Kandidati povratnici na osnovu Sporazuma po Readmisiji  

– Kandidati moraju biti punoletni

      – Kandidati moraju imati završenu najmanje osnovnu školu

      – Kandidati ne moraju biti evidentirani kao nezaposlena lica u Nacionalnoj službi za 

       zapošljavanje – filijala Požarevac

      PREDNOST:

– Prednost će imati kandidati koji imaju radnog iskustva u oblasti proizvodnje, poljoprivrede i rukovanja mašinama

Kako se prijaviti?

Obrazac prijave se može preuzeti u:

-prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac;

-prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, u Kostolcu  

Popunjen formular prijave, fotokopiju diplome poslednjeg nivoa obrazovanja (overena), fotokopiju lične karte i bilo koji dokument koji dokazuje boravak na azilu u zemljama EU (nije obavezan) predati u zatvorenoj koverti sa naznakom PRIJAVA ZA OBUKU ZA PROIZVODNI PROCES BRIKETIRANjA U OKVIRU PROJEKTA ,,PODRŠKA ODRŽIVOM ZAPOŠLjAVANjU ROMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA“, predaje se u prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac ili u prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, Kostolac ili u kancelariji br.36 Gradske uprave Grada Požarevca. ul. Drinska 2, Požarevac.

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu “Reč naroda“, odnosno od 23.01.2018. godine do 06.02.2018. godine do 15 časova.

Proces selekcije

Selekciju korisnika obaviće Komisija koju čine: predstavnici lokalne samouprave Grada Požarevca,  predstavnici Gradske opštine Kostolac, zdravstvena medijatorka Doma zdravlja u Kostolcu, Romski zastupnik Grada Požarevac, predstavnik Udruženja Roma Braničevskog okruga, predstavnik Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART“ Požarevac.

Odabrani kandidati biće obavešteni o eventualnom prijemu u program obuke na osnovu podataka iz popunjenog formulara, dostavljene dokumentacije i nakon razgovora sa Komisijom, a najkasnije do 27.02.2018. godine.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE

Vladimir Petrović

Podeli sa drugima: Facebook Twitter