Početak » Konkursi
 

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2011. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Odluke o budžetu grada Požarevca za 2011. godinu („Službeni glasnik grada Požarevca“, br 12/10 i 1 / 11.), Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-Umetnička Društva U 2011. GODINI

I

Pravo učešća na Konkursu Imaju Kulturno-umetnička društva Koja su registrovana, ja cija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca (Konkurs se ne Odnosi na Kulturno-umetnička društva cija se delatnost odvija na teritoriji Gradske opštine Kostolac).

II

Kulturno-umetnička društva Mogu da konkurišu za Finansiranje / sufinansiranje troškova Koji se odnose na:

-Organizovanje i učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu

-Nabavku osnovnih sredstava neophodnih za delatnost Kulturno-umetničkih društava Koja neguju Tradicionalno Narodno stvaralastvo.

III

Obrazac Prijave na Konkurs Može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevcu.

Uz prijavni obrazac konkursa potrebno je dostaviti:

  • Dokaz o registraciji (resenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)
  • Fotokopiju PIB-a
  • Program rada i Finansijski plan za 2011. Godinu (UZ Program rada i Finansijski plan dostaviti sam ZVANIČNI kalendar takmičenja, odnosno poziv na određenu manifestaciju Koja u svom programu sadrži Elemente Narodnog stvaralaštva)
  • Kopije zahteva za Finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje
  • Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

V

Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, u ulici Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

Prijava na Konkurs za RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-Umetnička Društva U 2011. GODINI – NE OTVARATI

VI

Gradsko veće grada Požarevca Će doneti Odluku o raspodeli sredstava u roku od 20. dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava.

Po donošenju Odluke Gradskog veća grada Požarevca O Kulturno-umetničkim društvima Koja Ce se finansirati iz budžeta grada Požarevca u 2011. godini, svi podnosioci zahteva Biće obavešteni o rezultatima konkursa u pisanoj formi.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave nece se razmatrati.

VII

Konkurs se objavljuje u listu „Reč naroda“ kao i na internet prezentaciji grada Požarevca www.pozarevac.rs.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDE

Podeli sa drugima: Facebook Twitter