Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2013. годиниThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2013. The

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-14 од 25. 01. 2013. године,
Градско веће града Пожаревца, расписује

КОНКУРС

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ

I

Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована закључно са 31. 12. 2012. године, и чија се делатност одвија на територији града Пожаревца (Конкурс се не односи на културно-уметничка друштва чија се делатност одвија на територији градске општине Костолац).

II

Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:
– учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом
-набавку делова или комплета народне ношње неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на интернет презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

Доказ о регистрацији (Решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)
Фотокопију ПИБ-а
Програм рада и финансијски план за 2013. годину (уз програм рада и финансијски план доставити и званични позив на одређену манифестацију уколико је поседује, која у свом програму садржи елементе народног стваралаштва)
Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује
Финансијски извештај за претходну финансијску годину уз изјаву председника КУД-а да су одобрена средства у 2012. години утрошена строго наменски.
Пописну листу делова и комплета народне ношње која је набављана претходних година из средства буџета града Пожаревца.

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у локалном листу „Реч народа.“

V

Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за расподелу средстава за културно-уметничка друштва, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2012. години или пријаве КУДОВ-а за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за финансирање односно суфинансирање у 2013.години која ће се објавити на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације на телефон број 063/ 8240487 Марина Николић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Документација:

 Пријавни образац (“pdf” документ)

 Пријавни образац (“word” документ)На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06 – 4/2013-14 од 25. 01. 2013. године,
Градско веће града Пожаревца, расписује

КОНКУРС

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ

I

Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована закључно са 31. 12. 2012. године, и чија се делатност одвија на територији града Пожаревца (Конкурс се не односи на културно-уметничка друштва чија се делатност одвија на територији градске општине Костолац).

II

Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:
– учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом
-набавку делова или комплета народне ношње неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или на интернет презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

Доказ о регистрацији (Решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)
Фотокопију ПИБ-а
Програм рада и финансијски план за 2013. годину (уз програм рада и финансијски план доставити и званични позив на одређену манифестацију уколико је поседује, која у свом програму садржи елементе народног стваралаштва)
Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује
Финансијски извештај за претходну финансијску годину уз изјаву председника КУД-а да су одобрена средства у 2012. години утрошена строго наменски.
Пописну листу делова и комплета народне ношње која је набављана претходних година из средства буџета града Пожаревца.

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у локалном листу „Реч народа.“

V

Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за расподелу средстава за културно-уметничка друштва, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2012. години или пријаве КУДОВ-а за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија ће размотрити пристигле пријаве и сачинити листу за финансирање односно суфинансирање у 2013.години која ће се објавити на званичној интернет страници Градске управе и на огласној табли Градске управе.

На листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

Одлуку о избору програма доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације на телефон број 063/ 8240487 Марина Николић.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,ср.

Документација:

 Пријавни образац (“pdf” документ)

 Пријавни образац (“word” документ)

Подели са другима: Facebook Twitter