Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2014. godiniThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2014. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-12/2014-10  od  24. 01. 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2014. GODINI

I

            Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana zaključno sa 31. 12. 2013. godine, i čija se delatnost odvija na teritoriji naseljenog mesta   Požarevac (Konkurs se ne odnosi na kulturno-umetnička društva čija se delatnost odvija na teritoriji naseljenog mesta Kostolac).

II

            Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za    finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

– učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu – prevoz autobusom

-nabavku delova ili kompleta narodne nošnje  neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III 

            Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

–                   Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)

–                   Fotokopiju PIB-a

–                   Program rada i finansijski plan za 2014. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični  poziv na određenu manifestaciju ukoliko je poseduje, koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)

–                   Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje

–                   Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu uz izjavu predsednika KUD-a  da su odobrena  sredstva u 2013. godini utrošena strogo namenski.

–                   Popisnu listu delova i kompleta narodne nošnje koja je nabavljana prethodnih godina iz sredstva  budžeta grada Požarevca.

            Dokaz iz alineje 5. može se dostaviti naknadno po usvajanju završnog računa.

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

V

            Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI – NE OTVARATI“

VI

            Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini ili prijave KUDOV-a  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti   listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2014.godini koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji   u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije na tel. br: 064/89 18 444, Dragan Lazović, predsednik Komisije.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Download PRIJAVA – Konkurs za raspodelu sredstava

 Konkurs za raspodelu sredstava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-12/2014-10  od  24. 01. 2014. godine,

Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje

K O N K U R S

ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2014. GODINI

I

            Pravo učešća na Konkursu imaju kulturno-umetnička društva koja su registrovana zaključno sa 31. 12. 2013. godine, i čija se delatnost odvija na teritoriji naseljenog mesta   Požarevac (Konkurs se ne odnosi na kulturno-umetnička društva čija se delatnost odvija na teritoriji naseljenog mesta Kostolac).

II

            Kulturno-umetnička društva mogu da konkurišu za    finansiranje/sufinansiranje troškova koji se odnose na:

– učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu – prevoz autobusom

-nabavku delova ili kompleta narodne nošnje  neophodnih za delatnost kulturno-umetničkih društava koja neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo.

III 

            Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br.9, Gradska uprava grada Požarevca, Drinska br.2, 12 000 Požarevac, ili na internet prezentaciji grada Požarevca ( www.pozarevac.rs).

Uz prijavni obrazac Konkursa potrebno je dostaviti:

–                   Dokaz o registraciji (Rešenje o registraciji izdato od strane Agencije za privredne registre-APR)

–                   Fotokopiju PIB-a

–                   Program rada i finansijski plan za 2014. godinu (uz program rada i finansijski plan dostaviti i zvanični  poziv na određenu manifestaciju ukoliko je poseduje, koja u svom programu sadrži elemente narodnog stvaralaštva)

–                   Kopije zahteva za finansiranje kod drugih instanci, odnosno potvrde odobrenih finansijskih sredstava – ukoliko ih poseduje

–                   Finansijski izveštaj za prethodnu finansijsku godinu uz izjavu predsednika KUD-a  da su odobrena  sredstva u 2013. godini utrošena strogo namenski.

–                   Popisnu listu delova i kompleta narodne nošnje koja je nabavljana prethodnih godina iz sredstva  budžeta grada Požarevca.

            Dokaz iz alineje 5. može se dostaviti naknadno po usvajanju završnog računa.

IV

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u lokalnom listu „Reč naroda.“

V

            Prijavu dostaviti na adresu: Gradsko veće grada Požarevca, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U 2013. GODINI – NE OTVARATI“

VI

            Neblagovremene, nepotpune,   kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati.Takođe se neće razmatrati prijave uz koje nije dostavljen Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini ili prijave KUDOV-a  za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski koristila.

Komisija će  razmotriti pristigle prijave i sačiniti   listu  za  finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2014.godini koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na  listu, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji   u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

Odluku o izboru  programa  donosi Gradsko veće grada Požarevca a Gradonačelnik grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije na tel. br: 064/89 18 444, Dragan Lazović, predsednik Komisije.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

G R A D O N A Č E L N I K

Miomir Ilić, dipl. inž šumarstva,sr.

Download PRIJAVA – Konkurs za raspodelu sredstava

 Konkurs za raspodelu sredstava

Podeli sa drugima: Facebook Twitter