Kontrolne liste (insp. nadzor)

Kontrolne liste:

Građevinska inspekcija

 1.Kontrolna lista 1 – Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova

 2.Kontrolna lista 2 – Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji

 3.Kontrolna lista 3 – Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja

 4.Kontrolna lista 4 – Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta

 5.Kontrolna lista 5 – Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta

Saobraćajna inspekcija

 1.Kontrolna lista iz oblasti raskopavanje javnih saobraćajnih površina

 2.Kontrolna lista iz oblasti javnih prevoza stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju

 3.Kontrolna lista iz oblasti vanlinijskog prevoza putnika

 4.Kontrolna lista iz oblasti javnog linijskog prevoza putnika

 5.Kontrolna lista iz oblasti auto-taksi prevoza

 6.Kontrolna lista br. 1 – Upravljanje i održavanje javnih puteva

 7.Kontrolna lista br. 2 – Zaštita ulica i opštinskih puteva

 8.Kontrolna lista br. 3 – Zaštita ulica i opštinskih puteva-za nosioca prava službenosti i drugih prava na putu

Komunalna inspekcija

 Odluke o komunalnom uređenju

 Odluke o opštim pravilima kućnog reda

 Odluke o pijacama

 Odluke o vodovodu i kanalizaciji

Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene

Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti javnog osvetljenja

Kontrolne liste za obavljanje trgovine na malo na prodajnom mestu

 Kontrolna lista broj 1 – OBAVLjANjE KOMUNALNE DELATNOSTI – POGREBNA DELATNOST

 Kontrolna lista broj 1 – snabdevanje toplotnom energijom obaveze JP

 Odluka o javnim parkiralištima

 Odluka o držanju domaćih životinja

 Odluka o sahranjivanju i grobljima

 Odluka o radnom vremenu

 Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata

Zaštita životne sredine

 Spisak kontrolnih listi u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine

Budžetska inspekcija

 1.Kontrolna lista – kontrola subjekata iz čl.84. i 85.

 2.Kontrolni list za škole

 3.Kontrolni list za dotacije

 4.Kontrolni list za javne nabavke

 5.Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine

Škole

 1.Kontrolna lista – Informacije o osnovnoj školi

 2.Kontrolna lista – Informacije o srednjoj školi

 3.Kontrolna lista – Informacije o srednjoj školi sa domom učenika