Kontrolne liste (insp. nadzor)

Kontrolne liste:

Građevinska inspekcija

 1.Kontrolna lista 1 – Nadzor po izdatoj građevinskoj dozvoli i potvrdi o prijavi radova

 2.Kontrolna lista 2 – Za redovan inspekcijski nadzor po Rešenju u skladu sa čl.145 Zakona o planiranju i izgradnji

 3.Kontrolna lista 3 – Za redovan inspekcijski nadzor po obaveštenju o završetku temelja

 4.Kontrolna lista 4 – Za redovan inspekcijski nadzor po završenoj konstrukciji objekta

 5.Kontrolna lista 5 – Za redovan inspekcijski nadzor po izdatoj upotrebnoj dozvoli za ceo objekat ili deo objekta

Saobraćajna inspekcija

 1.Kontrolna lista iz oblasti raskopavanje javnih saobraćajnih površina

 2.Kontrolna lista iz oblasti javnih prevoza stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju

 3.Kontrolna lista iz oblasti vanlinijskog prevoza putnika

 4.Kontrolna lista iz oblasti javnog linijskog prevoza putnika

 5.Kontrolna lista iz oblasti auto-taksi prevoza

 6.Kontrolna lista br. 1 – Upravljanje i održavanje javnih puteva

 7.Kontrolna lista br. 2 – Zaštita ulica i opštinskih puteva

 8.Kontrolna lista br. 3 – Zaštita ulica i opštinskih puteva-za nosioca prava službenosti i drugih prava na putu

Komunalna inspekcija

 Odluka o komunalnom uređenju

 Odluka o opštim pravilima kućnog reda

 Odluka o pijacama

 Odluka o vodovodu i kanalizaciji

Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene

Odluka o obavljanju komunalnih delatnosti javnog osvetljenja

Kontrolne liste za obavljanje trgovine na malo na prodajnom mestu

 Odluka o obavljanju komunalne delatnosti – pogrebne delatnosti

 Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

 Odluka o upravljanju javnim parkiralištima

 Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju

 Odluka o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima

 Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera

Zaštita životne sredine

 Spisak kontrolnih listi u Sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine

Budžetska inspekcija

Prosvetna inspekcija

Kontrole liste