Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

KUD-ovi: Predlog liste za finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti istih

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD POŽAREVAC
Komisija za raspodelu sredstava
kulturno-umetničkim društvima
u 2015 godini
Broj: 01-06-55/2015-19-2
20.08.2015. godine

 PREDLOG LISTE ZA FINASIRANjE, ODNOSNO SUFINASIRANjE AKTIVNOSTI ISTIH, PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU OBJAVLjENOG U U LISTU “REČ NARODA” 21.07.2015.GODINE

Rok za prigovor je 3 dana od dana objavljivanja na sajtu grada Požarevca

Podeli sa drugima: Facebook Twitter