Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Листa пројеката у култури који се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години, а по Конкурсу објављеном у локалном листу „Реч народа“, дана 24.03.2015.године, доноси

З А К Љ У Ч А К

  1.       ОДБАЦУЈУ СЕ као непотпуне пријаве следећих подносиоца:

1) Пријава бр. 01-40-570/2015 од 03.04.2015. године, подносилац пријаве Пауновић Бобан-Пожаревац, партнер: Ср Стојадиновић-самостална радња за хемијско чишћење, бојење и штампарија-Петровац на Млави.

Подносилац пријаве доставио је само образац  пријаве.Уз пријаву на Конкурс није достављена копија обрасца финансијског извештаја за 2014. годину који је достављен АПР-у, потврда партнера о регистрацији, оснивачки акт партнера, одлука партнера о финансирању и суфинансирању  појединачног приватног пројекта и биланс стања, која је Конкурсом предвиђена обавезна документација.

2)Пријава бр. 01-40-586/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве Фелдић Драган-Пожаревац, партнер:Удружење пензионера града Пожаревца.

Подносилац пријаве доставио је само образац  пријаве.Уз пријаву на Конкурс није достављена копија обрасца финансијског извештаја за 2014. годину који је достављен АПР-у, потврда партнера о регистрацији, оснивачки акт партнера, одлука партнера о финансирању и суфинансирању  појединачног приватног пројекта и биланс стања, која је Конкурсом предвиђена обавезна документација.

3) Пријава бр. 01-40-609/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве „САТ ТВ“д.о.о.-Пожаревац.

Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  пројекта, која је Конкурсом предвиђена обавезна документација.

4) Пријава бр. 01-40-624/2015 од 08.04.2015. године, подносилац пријаве: Јулија Башић-Пожаревац, партнер: Агенција за образовно-педагошке услуге CODEX“ Пожаревац.

Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  суфинансирању  појединачног приватног пројекта и оснивачки акт партнера, која је Конкурсом предвиђена обавезна документација.

5) Пријава бр.-01-06-40-590-4/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве:Културно просветна заједница града Пожаревца – Пожаревац.

Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  пројекта, која је Конкурсом предвиђена обавезна документација.

Пријава бр.-01-06-40-590-5/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве:Културно просветна заједница града Пожаревца – Пожаревац.

Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  пројекта, која је Конкурсом предвиђена обавезна документација.

  1. ОДБИЈАЈУ СЕ као неблаговремене пријаве следећих подносиоца:
  • Пријава бр 01-40-529/2015 од 09.04.2015. године подносилац пријаве: МОСТУдружење грађана друштва грчкосрпског пријатељства –Пожаревац;
  • Пријава бр 01-40-630/2015 од 09.04.2015. године подносилац пријаве: „Фондација „Дана“ – Пожаревац“
  • Пријава бр 01-40-631/2015 од 09.04.2015. године подносилац пријаве: „Фондација „Дана“ – Пожаревац“
  1. Против овог закључка учесници Конкурса имају право приговора Комисији за салуњавање листе пројеката у култури по пријавама на Конкурс града Пожаревца за финансирање и суфинансирање пројеката који се финансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години на територији града Пожаревца у року од 3 дана од дана објављивања Огласној табли Градске управе града Пожаревца и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца.

У Пожаревцу, 24. април  2015. године                                                               Број: 06-40-55/2015-18-1

КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2015. ГОДИНИ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Дејан Крстић.с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter