Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVOList financing or co-financing of programs and projects, associations

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/2012) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac („ Službeni glasnik grada požarevca“ broj 2/13),

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i NVO u 2014. godini, utvrđuje

 

 LISTU ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA I   PROJEKATA UDRUŽENjA I NVO U 2014. GODINI PO OBLASTIMA:

 

ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

– Udruženje građana „IMPULS SRBIJA“, broj prijave 06-40-244/2014 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa:Informisanje javnosti o zaštiti lica sa invaliditetom.

Iznos odobrenih sredstava 231.688,88 dinara.

– Udruženje građana „IMPULS SRBIJA“, broj prijave 06-40-245/2014 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa:Zvučna publikacija „SFERA“.

Iznos odobrenih sredstava 120.000,00 dinara.

– Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu, broj prijave 06-40-322/2014 od 13.02.2014. godine.

Naziv programa: Servis usluga sa redovnim programskim aktivnostima Društva za cerebralnu i dečiju paralizu.

Iznos odobrenih sredstava  913.911,12 dinara.

-Međuopštinska organizacija saveza slepih, broj prijave 06-40-273/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: „Oprema kluba slepih.

Iznos odobrenih sredstava 175.500,00 dinara.

-Međuopštinska organizacija saveza slepih, broj prijave 06-40-274/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: Servis podrške licima oštećenog vida“ januar-decembar 2014 godine.

Iznos odobrenih sredstava 1.100.000,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, broj prijave 06-40-224/2014 od 07.02.2014. godine.

Naziv programa:“SERVIS PSIHO-SOCIJALNE PODRŠKE SA PREVODILAČKIM SERVISOM ZA SRPSKI ZNAKOVNI JEZIK“ZA GRAĐANE GRADA Požarevca sa oštećenim sluhom i govorom.

Iznos odobrenih sredstava 791.000,00 dinara.

-Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, broj prijave 06-40-225/2014 od 07.02.2014. godine.

Naziv programa:“NAŠ ZAJEDNIČKI KUTAK“- Opremanje prostora za realizaciju dnevnih aktivnosti Međunarodnog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac i Društva za cerebralnu i dečiju paralizu  Požarevac.

Iznos odobrenih sredstava 299.200,00 dinara.

– Udruženje za pomoć MNR i autističnim licima Požarevac, broj prijave 06-40-222/2014 od 07.02.2014. godine.

Naziv programa: I MI TO MOŽEMO

Iznos odobrenih sredstava 990.308,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac, broj prijave 06-40-321/2014 od 13.02.2014. godine.

Naziv programa: Redovne programske aktivnosti i servis usluga u zaštiti OSI- civilnih invalida rata Požarevac za 2014. godinu.

Iznos odobrenih sredstava 378.400,00 dinara.

 

SOCIJALNA I ZDRAVSVENA ZAŠTITA

-Centar omladinske inicijative-COI, broj prijave 06-40-251/2014 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa: „Zdrav život, jedan život“

Iznos odobrenih sredstava 476.000,00 dinara.

-Nevladina organizacija „Regionalna građanska unija“, broj prijave 06-40-277/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:“Siguran život-zdrav život“

Iznos odobrenih sredstava 547.520,00 dinara.

 

 BRIGA O DECI I OMLADINI

-Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „Rista Kolonjas“ Požarevac, broj prijave 06-40-314/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa: Nagradni literarni konkurs „Srpsko-grčki odnosi, prijateljstvo kroz vekove“

Iznos odobrenih sredstava 56.000,00 dinara.

-Kolo srpskih sestara-mesni odbor Požarevac, broj prijave 06-40-317/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa:Staranje o najmlađima-“Deca su radost sveta“.

Iznos odobrenih sredstava 65.000,00 dinara.

-Udruženje za negovanje i unapređenje zdravlja „ZDRAVO“, broj prijave 06-40-307 2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa: Bezbedni i zdravi mladi.

Iznos odobrenih sredstava 133.300,00 dinara.

 

POMOĆ STARIMA

-Udruženje penzionera grada Požarevca, broj prijave 06-40-261/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: Besplatan prevoz penzionera.

Iznos odobrenih sredstava 400.000,00 dinara.

ZAŠTITA I PROMOVISANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

– Udruženje Roma braničevskog okruga- Regionalna kancelarija nacionalnog saveta Roma Srbije,  broj prijave 06-40-279/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:“Znam, mogu i hoću da radim“

Iznos odobrenih sredstava 372.000,00 dinara

– Udruženje Roma braničevskog okruga- Regionalna kancelarija nacionalnog saveta Roma Srbije,  broj prijave 06-40-280/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:Romsko srce.

Iznos odobrenih sredstava 580.000,00 dinara.

BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA

-Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata grada Požarevca (SUBNOR) , broj prijave 06-40-289/201 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa: očuvanje i unapređenje materijalnog i ukupnog društvenog položaja boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, uz negovanje i osavremenjavanje tradicija, moralnih i patriotskih vrednisti

NOR-a i svih oslobodilačkoh ratova Srbije.

Iznos odobrenih sredstava 355.000,00 dinara.

-Udruženje vojnih penzionera Požarevac, broj prijave 06-40-449/2014 od 10.03.2014. godine.

Naziv programa:Program uslužnih sredstava- pružanja usluga vojnim penzionerima.

Iznos odobrenih sredstava 50.000,00 dinara.

-Udruženje ratnih veterana, invalida i porodica poginulih boraca Požarevac,

 broj prijave 06-40-265/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:Negovanje, razvijanje i poštovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i druge aktivnosti.

Iznos odobrenih sredstava 195.000,00 dinara.

 

HUMANITARNI PROGRAMI

– Udruženje pčelara Požarevac , broj prijave 06-04-248/2013 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa:“Med za prvake“

Iznos odobrenih sredstava 70.000,00 dinara.

-Udruženje za smanjenje siromaštva „Sirotan“, broj prijave 06-40-257/2014 od 11.02.2014godine.

Naziv programa „Svet je moj dom“.

Iznos odobrenih sredstava 90.000,00 dinara.

 

ODRŽIV RAZVOJ

– Kraljevsko tehničko društvo Požarevac, broj prijave 06-40-310/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa:Montažna crkva.

Iznos odobrenih sredstava 95.000,00 dinara.

– Savez društva inženjera i tehničara, broj prijave 06-40-291/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa:Stručni skupovi iz oblasti: Obnovljivi izvori energije, ušteda energije, gasifikacija, zaštita životne sredine, primena novih materijala, metode tehničke dijagnostike.

Iznos odobrenih sredstava 230.000,00 dinara.

– Udruženje  rekreativnog ekološkog biciklizma „ECO BIKE“, broj prijave 06-40-259/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: ECO BIKE.

Iznos odobrenih sredstava 100.000,00 dinara.

– Udruženje  „SUNCE“, broj prijave 06-40-325/2014 od 13.02.2014. godine.

Naziv programa: Podrška učenicima u učenju.

Iznos odobrenih sredstava 197.000,00 dinara.

– Centar za edukaciju, demokratiju i održivi razvoj-CEDOR. broj prijave 06-40-282/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: „Aktivni i složni“.

Iznos odobrenih sredstava 178.000,00 dinara.

 

DRUGI PROGRAMI KOJIMA UDRUŽENjE ISKLjUČIVO I NEPOSREDNO SLEDI JAVNE POTREBE

– Kinološko udruženje STIG Požarevac , broj prijave 06-40-187/2014 od 05.02.2014. godine.

Naziv programa: IV međunarodna izložba pasa svih rasa-CACIB.

Iznos odobrenih sredstava 189.000,00 dinara.

-Društvo „RISTA KOLONjAS“, broj prijave 06-40-313/2014 od 12.02.2014. godine.

.Naziv programa: „NAUČIMO GRČKI JEZIK“-tečaj grčkog jezika u Požarevcu.

-Iznos odobrenih sredstava 55.000,00 dinara.

-Udruženje pčelara Požarevac, broj prijave 06-40-249/2014 od 10.02.2014. godine.

.Naziv programa: „Pčelarstvo“ 2014.

-Iznos odobrenih sredstava 80.000,00 dinara.

-Udruženje prijatelja Čačalice, broj prijave 06-40-301/2014 od 12.02.2014. godine.

.Naziv programa: Uređenje ambijenta i prilaza mostiću koji je postavljen na Čačalici.

-Iznos odobrenih sredstava 32.300,00 dinara.

-Kolo srpskih sestara-mesni odbor Požarevac, broj prijave 06-40-318/2014 od 12.02.2014. godine.

.Naziv programa: STIŠKA POSNA TRPEZA.

-Iznos odobrenih sredstava 40.000,00 dinara.

-Omladinski savet Požarevac, broj prijave 06-40-278/2014 od 11.02.2014. godine.

.Naziv programa: „MLADI IMAJU REČ“.

-Iznos odobrenih sredstava 300.000,00 dinara.

PRAVNA POUKA: Na listu za finansiranje odnosno sufinansiranje po oblastima, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i NVO u 2014. godini,  u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste.

U Požarevcu,   9. april 2014.godine                                               

Broj 06-40-473/2014

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/2012) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac („ Službeni glasnik grada požarevca“ broj 2/13),

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i NVO u 2014. godini, utvrđuje

 

 LISTU ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA I   PROJEKATA UDRUŽENjA I NVO U 2014. GODINI PO OBLASTIMA:

 

ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

– Udruženje građana „IMPULS SRBIJA“, broj prijave 06-40-244/2014 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa:Informisanje javnosti o zaštiti lica sa invaliditetom.

Iznos odobrenih sredstava 231.688,88 dinara.

– Udruženje građana „IMPULS SRBIJA“, broj prijave 06-40-245/2014 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa:Zvučna publikacija „SFERA“.

Iznos odobrenih sredstava 120.000,00 dinara.

– Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu, broj prijave 06-40-322/2014 od 13.02.2014. godine.

Naziv programa: Servis usluga sa redovnim programskim aktivnostima Društva za cerebralnu i dečiju paralizu.

Iznos odobrenih sredstava  913.911,12 dinara.

-Međuopštinska organizacija saveza slepih, broj prijave 06-40-273/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: „Oprema kluba slepih.

Iznos odobrenih sredstava 175.500,00 dinara.

-Međuopštinska organizacija saveza slepih, broj prijave 06-40-274/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: Servis podrške licima oštećenog vida“ januar-decembar 2014 godine.

Iznos odobrenih sredstava 1.100.000,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, broj prijave 06-40-224/2014 od 07.02.2014. godine.

Naziv programa:“SERVIS PSIHO-SOCIJALNE PODRŠKE SA PREVODILAČKIM SERVISOM ZA SRPSKI ZNAKOVNI JEZIK“ZA GRAĐANE GRADA Požarevca sa oštećenim sluhom i govorom.

Iznos odobrenih sredstava 791.000,00 dinara.

-Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, broj prijave 06-40-225/2014 od 07.02.2014. godine.

Naziv programa:“NAŠ ZAJEDNIČKI KUTAK“- Opremanje prostora za realizaciju dnevnih aktivnosti Međunarodnog udruženja gluvih i nagluvih Požarevac i Društva za cerebralnu i dečiju paralizu  Požarevac.

Iznos odobrenih sredstava 299.200,00 dinara.

– Udruženje za pomoć MNR i autističnim licima Požarevac, broj prijave 06-40-222/2014 od 07.02.2014. godine.

Naziv programa: I MI TO MOŽEMO

Iznos odobrenih sredstava 990.308,00 dinara.

– Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac, broj prijave 06-40-321/2014 od 13.02.2014. godine.

Naziv programa: Redovne programske aktivnosti i servis usluga u zaštiti OSI- civilnih invalida rata Požarevac za 2014. godinu.

Iznos odobrenih sredstava 378.400,00 dinara.

 

SOCIJALNA I ZDRAVSVENA ZAŠTITA

-Centar omladinske inicijative-COI, broj prijave 06-40-251/2014 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa: „Zdrav život, jedan život“

Iznos odobrenih sredstava 476.000,00 dinara.

-Nevladina organizacija „Regionalna građanska unija“, broj prijave 06-40-277/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:“Siguran život-zdrav život“

Iznos odobrenih sredstava 547.520,00 dinara.

 

 BRIGA O DECI I OMLADINI

-Društvo srpsko-grčkog prijateljstva „Rista Kolonjas“ Požarevac, broj prijave 06-40-314/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa: Nagradni literarni konkurs „Srpsko-grčki odnosi, prijateljstvo kroz vekove“

Iznos odobrenih sredstava 56.000,00 dinara.

-Kolo srpskih sestara-mesni odbor Požarevac, broj prijave 06-40-317/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa:Staranje o najmlađima-“Deca su radost sveta“.

Iznos odobrenih sredstava 65.000,00 dinara.

-Udruženje za negovanje i unapređenje zdravlja „ZDRAVO“, broj prijave 06-40-307 2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa: Bezbedni i zdravi mladi.

Iznos odobrenih sredstava 133.300,00 dinara.

 

POMOĆ STARIMA

-Udruženje penzionera grada Požarevca, broj prijave 06-40-261/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: Besplatan prevoz penzionera.

Iznos odobrenih sredstava 400.000,00 dinara.

ZAŠTITA I PROMOVISANjE LjUDSKIH I MANjINSKIH PRAVA

– Udruženje Roma braničevskog okruga- Regionalna kancelarija nacionalnog saveta Roma Srbije,  broj prijave 06-40-279/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:“Znam, mogu i hoću da radim“

Iznos odobrenih sredstava 372.000,00 dinara

– Udruženje Roma braničevskog okruga- Regionalna kancelarija nacionalnog saveta Roma Srbije,  broj prijave 06-40-280/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:Romsko srce.

Iznos odobrenih sredstava 580.000,00 dinara.

BORAČKO INVALIDSKA ZAŠTITA

-Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata grada Požarevca (SUBNOR) , broj prijave 06-40-289/201 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa: očuvanje i unapređenje materijalnog i ukupnog društvenog položaja boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, uz negovanje i osavremenjavanje tradicija, moralnih i patriotskih vrednisti

NOR-a i svih oslobodilačkoh ratova Srbije.

Iznos odobrenih sredstava 355.000,00 dinara.

-Udruženje vojnih penzionera Požarevac, broj prijave 06-40-449/2014 od 10.03.2014. godine.

Naziv programa:Program uslužnih sredstava- pružanja usluga vojnim penzionerima.

Iznos odobrenih sredstava 50.000,00 dinara.

-Udruženje ratnih veterana, invalida i porodica poginulih boraca Požarevac,

 broj prijave 06-40-265/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa:Negovanje, razvijanje i poštovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i druge aktivnosti.

Iznos odobrenih sredstava 195.000,00 dinara.

 

HUMANITARNI PROGRAMI

– Udruženje pčelara Požarevac , broj prijave 06-04-248/2013 od 10.02.2014. godine.

Naziv programa:“Med za prvake“

Iznos odobrenih sredstava 70.000,00 dinara.

-Udruženje za smanjenje siromaštva „Sirotan“, broj prijave 06-40-257/2014 od 11.02.2014godine.

Naziv programa „Svet je moj dom“.

Iznos odobrenih sredstava 90.000,00 dinara.

 

ODRŽIV RAZVOJ

– Kraljevsko tehničko društvo Požarevac, broj prijave 06-40-310/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa:Montažna crkva.

Iznos odobrenih sredstava 95.000,00 dinara.

– Savez društva inženjera i tehničara, broj prijave 06-40-291/2014 od 12.02.2014. godine.

Naziv programa:Stručni skupovi iz oblasti: Obnovljivi izvori energije, ušteda energije, gasifikacija, zaštita životne sredine, primena novih materijala, metode tehničke dijagnostike.

Iznos odobrenih sredstava 230.000,00 dinara.

– Udruženje  rekreativnog ekološkog biciklizma „ECO BIKE“, broj prijave 06-40-259/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: ECO BIKE.

Iznos odobrenih sredstava 100.000,00 dinara.

– Udruženje  „SUNCE“, broj prijave 06-40-325/2014 od 13.02.2014. godine.

Naziv programa: Podrška učenicima u učenju.

Iznos odobrenih sredstava 197.000,00 dinara.

– Centar za edukaciju, demokratiju i održivi razvoj-CEDOR. broj prijave 06-40-282/2014 od 11.02.2014. godine.

Naziv programa: „Aktivni i složni“.

Iznos odobrenih sredstava 178.000,00 dinara.

 

DRUGI PROGRAMI KOJIMA UDRUŽENjE ISKLjUČIVO I NEPOSREDNO SLEDI JAVNE POTREBE

– Kinološko udruženje STIG Požarevac , broj prijave 06-40-187/2014 od 05.02.2014. godine.

Naziv programa: IV međunarodna izložba pasa svih rasa-CACIB.

Iznos odobrenih sredstava 189.000,00 dinara.

-Društvo „RISTA KOLONjAS“, broj prijave 06-40-313/2014 od 12.02.2014. godine.

.Naziv programa: „NAUČIMO GRČKI JEZIK“-tečaj grčkog jezika u Požarevcu.

-Iznos odobrenih sredstava 55.000,00 dinara.

-Udruženje pčelara Požarevac, broj prijave 06-40-249/2014 od 10.02.2014. godine.

.Naziv programa: „Pčelarstvo“ 2014.

-Iznos odobrenih sredstava 80.000,00 dinara.

-Udruženje prijatelja Čačalice, broj prijave 06-40-301/2014 od 12.02.2014. godine.

.Naziv programa: Uređenje ambijenta i prilaza mostiću koji je postavljen na Čačalici.

-Iznos odobrenih sredstava 32.300,00 dinara.

-Kolo srpskih sestara-mesni odbor Požarevac, broj prijave 06-40-318/2014 od 12.02.2014. godine.

.Naziv programa: STIŠKA POSNA TRPEZA.

-Iznos odobrenih sredstava 40.000,00 dinara.

-Omladinski savet Požarevac, broj prijave 06-40-278/2014 od 11.02.2014. godine.

.Naziv programa: „MLADI IMAJU REČ“.

-Iznos odobrenih sredstava 300.000,00 dinara.

PRAVNA POUKA: Na listu za finansiranje odnosno sufinansiranje po oblastima, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  za vrednovanje prijavljenih programa po oblastima, a po konkursu grada Požarevca, za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja i NVO u 2014. godini,  u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste.

U Požarevcu,   9. april 2014.godine                                               

Broj 06-40-473/2014

Podeli sa drugima: Facebook Twitter