Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВОList financing or co-financing of programs and projects, associations

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/2012) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац („ Службени гласник града пожаревца“ број 2/13),

Комисија за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014. години, утврђује

 

 ЛИСТУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И   ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НВО У 2014. ГОДИНИ ПО ОБЛАСТИМА:

 

ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

– Удружење грађана „ИМПУЛС СРБИЈА“, број пријаве 06-40-244/2014 од 10.02.2014. године.

Назив програма:Информисање јавности о заштити лица са инвалидитетом.

Износ одобрених средстава 231.688,88 динара.

– Удружење грађана „ИМПУЛС СРБИЈА“, број пријаве 06-40-245/2014 од 10.02.2014. године.

Назив програма:Звучна публикација „СФЕРА“.

Износ одобрених средстава 120.000,00 динара.

– Друштво за церебралну и дечију парализу, број пријаве 06-40-322/2014 од 13.02.2014. године.

Назив програма: Сервис услуга са редовним програмским активностима Друштва за церебралну и дечију парализу.

Износ одобрених средстава  913.911,12 динара.

-Међуопштинска организација савеза слепих, број пријаве 06-40-273/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: „Опрема клуба слепих.

Износ одобрених средстава 175.500,00 динара.

-Међуопштинска организација савеза слепих, број пријаве 06-40-274/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: Сервис подршке лицима оштећеног вида“ јануар-децембар 2014 године.

Износ одобрених средстава 1.100.000,00 динара.

– Међуопштинско удружење глувих и наглувих, број пријаве 06-40-224/2014 од 07.02.2014. године.

Назив програма:“СЕРВИС ПСИХО-СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ СА ПРЕВОДИЛАЧКИМ СЕРВИСОМ ЗА СРПСКИ ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК“ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДА Пожаревца са оштећеним слухом и говором.

Износ одобрених средстава 791.000,00 динара.

-Међуопштинско удружење глувих и наглувих, број пријаве 06-40-225/2014 од 07.02.2014. године.

Назив програма:“НАШ ЗАЈЕДНИЧКИ КУТАК“- Опремање простора за реализацију дневних активности Међународног удружења глувих и наглувих Пожаревац и Друштва за церебралну и дечију парализу  Пожаревац.

Износ одобрених средстава 299.200,00 динара.

– Удружење за помоћ МНР и аутистичним лицима Пожаревац, број пријаве 06-40-222/2014 од 07.02.2014. године.

Назив програма: И МИ ТО МОЖЕМО

Износ одобрених средстава 990.308,00 динара.

– Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Пожаревац, број пријаве 06-40-321/2014 од 13.02.2014. године.

Назив програма: Редовне програмске активности и сервис услуга у заштити ОСИ- цивилних инвалида рата Пожаревац за 2014. годину.

Износ одобрених средстава 378.400,00 динара.

 

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСВЕНА ЗАШТИТА

-Центар омладинске иницијативе-ЦОИ, број пријаве 06-40-251/2014 од 10.02.2014. године.

Назив програма: „Здрав живот, један живот“

Износ одобрених средстава 476.000,00 динара.

-Невладина организација „Регионална грађанска унија“, број пријаве 06-40-277/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:“Сигуран живот-здрав живот“

Износ одобрених средстава 547.520,00 динара.

 

 БРИГА О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ

-Друштво српско-грчког пријатељства „Риста Колоњас“ Пожаревац, број пријаве 06-40-314/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма: Наградни литерарни конкурс „Српско-грчки односи, пријатељство кроз векове“

Износ одобрених средстава 56.000,00 динара.

-Коло српских сестара-месни одбор Пожаревац, број пријаве 06-40-317/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма:Старање о најмлађима-“Деца су радост света“.

Износ одобрених средстава 65.000,00 динара.

-Удружење за неговање и унапређење здравља „ЗДРАВО“, број пријаве 06-40-307 2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма: Безбедни и здрави млади.

Износ одобрених средстава 133.300,00 динара.

 

ПОМОЋ СТАРИМА

-Удружење пензионера града Пожаревца, број пријаве 06-40-261/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: Бесплатан превоз пензионера.

Износ одобрених средстава 400.000,00 динара.

ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

– Удружење Рома браничевског округа- Регионална канцеларија националног савета Рома Србије,  број пријаве 06-40-279/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:“Знам, могу и хоћу да радим“

Износ одобрених средстава 372.000,00 динара

– Удружење Рома браничевског округа- Регионална канцеларија националног савета Рома Србије,  број пријаве 06-40-280/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:Ромско срце.

Износ одобрених средстава 580.000,00 динара.

БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

-Савез удружења бораца Народноослободилачког рата града Пожаревца (СУБНОР) , број пријаве 06-40-289/201 од 12.02.2014. године.

Назив програма: очување и унапређење материјалног и укупног друштвеног положаја бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, уз неговање и осавремењавање традиција, моралних и патриотских вреднисти

НОР-а и свих ослободилачкох ратова Србије.

Износ одобрених средстава 355.000,00 динара.

-Удружење војних пензионера Пожаревац, број пријаве 06-40-449/2014 од 10.03.2014. године.

Назив програма:Програм услужних средстава- пружања услуга војним пензионерима.

Износ одобрених средстава 50.000,00 динара.

-Удружење ратних ветерана, инвалида и породица погинулих бораца Пожаревац,

 број пријаве 06-40-265/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:Неговање, развијање и поштовање традиције ослободилачких ратова Србије и друге активности.

Износ одобрених средстава 195.000,00 динара.

 

ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ

– Удружење пчелара Пожаревац , број пријаве 06-04-248/2013 од 10.02.2014. године.

Назив програма:“Мед за прваке“

Износ одобрених средстава 70.000,00 динара.

-Удружење за смањење сиромаштва „Сиротан“, број пријаве 06-40-257/2014 од 11.02.2014године.

Назив програма „Свет је мој дом“.

Износ одобрених средстава 90.000,00 динара.

 

ОДРЖИВ РАЗВОЈ

– Краљевско техничко друштво Пожаревац, број пријаве 06-40-310/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма:Монтажна црква.

Износ одобрених средстава 95.000,00 динара.

– Савез друштва инжењера и техничара, број пријаве 06-40-291/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма:Стручни скупови из области: Обновљиви извори енергије, уштеда енергије, гасификација, заштита животне средине, примена нових материјала, методе техничке дијагностике.

Износ одобрених средстава 230.000,00 динара.

– Удружење  рекреативног еколошког бициклизма „ECO BIKE“, број пријаве 06-40-259/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: ECO BIKE.

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара.

– Удружење  „СУНЦЕ“, број пријаве 06-40-325/2014 од 13.02.2014. године.

Назив програма: Подршка ученицима у учењу.

Износ одобрених средстава 197.000,00 динара.

– Центар за едукацију, демократију и одрживи развој-ЦЕДОР. број пријаве 06-40-282/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: „Активни и сложни“.

Износ одобрених средстава 178.000,00 динара.

 

ДРУГИ ПРОГРАМИ КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ

– Кинолошко удружење СТИГ Пожаревац , број пријаве 06-40-187/2014 од 05.02.2014. године.

Назив програма: IV међународна изложба паса свих раса-CACIB.

Износ одобрених средстава 189.000,00 динара.

-Друштво „РИСТА КОЛОЊАС“, број пријаве 06-40-313/2014 од 12.02.2014. године.

.Назив програма: „НАУЧИМО ГРЧКИ ЈЕЗИК“-течај грчког језика у Пожаревцу.

-Износ одобрених средстава 55.000,00 динара.

-Удружење пчелара Пожаревац, број пријаве 06-40-249/2014 од 10.02.2014. године.

.Назив програма: „Пчеларство“ 2014.

-Износ одобрених средстава 80.000,00 динара.

-Удружење пријатеља Чачалице, број пријаве 06-40-301/2014 од 12.02.2014. године.

.Назив програма: Уређење амбијента и прилаза мостићу који је постављен на Чачалици.

-Износ одобрених средстава 32.300,00 динара.

-Коло српских сестара-месни одбор Пожаревац, број пријаве 06-40-318/2014 од 12.02.2014. године.

.Назив програма: СТИШКА ПОСНА ТРПЕЗА.

-Износ одобрених средстава 40.000,00 динара.

-Омладински савет Пожаревац, број пријаве 06-40-278/2014 од 11.02.2014. године.

.Назив програма: „МЛАДИ ИМАЈУ РЕЧ“.

-Износ одобрених средстава 300.000,00 динара.

ПРАВНА ПОУКА: На листу за финансирање односно суфинансирање по областима, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014. години,  у року од 3 дана од дана објављивања листе.

У Пожаревцу,   9. април 2014.године                                               

Број 06-40-473/2014

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/2012) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац („ Службени гласник града пожаревца“ број 2/13),

Комисија за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014. години, утврђује

 

 ЛИСТУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И   ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НВО У 2014. ГОДИНИ ПО ОБЛАСТИМА:

 

ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

– Удружење грађана „ИМПУЛС СРБИЈА“, број пријаве 06-40-244/2014 од 10.02.2014. године.

Назив програма:Информисање јавности о заштити лица са инвалидитетом.

Износ одобрених средстава 231.688,88 динара.

– Удружење грађана „ИМПУЛС СРБИЈА“, број пријаве 06-40-245/2014 од 10.02.2014. године.

Назив програма:Звучна публикација „СФЕРА“.

Износ одобрених средстава 120.000,00 динара.

– Друштво за церебралну и дечију парализу, број пријаве 06-40-322/2014 од 13.02.2014. године.

Назив програма: Сервис услуга са редовним програмским активностима Друштва за церебралну и дечију парализу.

Износ одобрених средстава  913.911,12 динара.

-Међуопштинска организација савеза слепих, број пријаве 06-40-273/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: „Опрема клуба слепих.

Износ одобрених средстава 175.500,00 динара.

-Међуопштинска организација савеза слепих, број пријаве 06-40-274/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: Сервис подршке лицима оштећеног вида“ јануар-децембар 2014 године.

Износ одобрених средстава 1.100.000,00 динара.

– Међуопштинско удружење глувих и наглувих, број пријаве 06-40-224/2014 од 07.02.2014. године.

Назив програма:“СЕРВИС ПСИХО-СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ СА ПРЕВОДИЛАЧКИМ СЕРВИСОМ ЗА СРПСКИ ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК“ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДА Пожаревца са оштећеним слухом и говором.

Износ одобрених средстава 791.000,00 динара.

-Међуопштинско удружење глувих и наглувих, број пријаве 06-40-225/2014 од 07.02.2014. године.

Назив програма:“НАШ ЗАЈЕДНИЧКИ КУТАК“- Опремање простора за реализацију дневних активности Међународног удружења глувих и наглувих Пожаревац и Друштва за церебралну и дечију парализу  Пожаревац.

Износ одобрених средстава 299.200,00 динара.

– Удружење за помоћ МНР и аутистичним лицима Пожаревац, број пријаве 06-40-222/2014 од 07.02.2014. године.

Назив програма: И МИ ТО МОЖЕМО

Износ одобрених средстава 990.308,00 динара.

– Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Пожаревац, број пријаве 06-40-321/2014 од 13.02.2014. године.

Назив програма: Редовне програмске активности и сервис услуга у заштити ОСИ- цивилних инвалида рата Пожаревац за 2014. годину.

Износ одобрених средстава 378.400,00 динара.

 

СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСВЕНА ЗАШТИТА

-Центар омладинске иницијативе-ЦОИ, број пријаве 06-40-251/2014 од 10.02.2014. године.

Назив програма: „Здрав живот, један живот“

Износ одобрених средстава 476.000,00 динара.

-Невладина организација „Регионална грађанска унија“, број пријаве 06-40-277/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:“Сигуран живот-здрав живот“

Износ одобрених средстава 547.520,00 динара.

 

 БРИГА О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ

-Друштво српско-грчког пријатељства „Риста Колоњас“ Пожаревац, број пријаве 06-40-314/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма: Наградни литерарни конкурс „Српско-грчки односи, пријатељство кроз векове“

Износ одобрених средстава 56.000,00 динара.

-Коло српских сестара-месни одбор Пожаревац, број пријаве 06-40-317/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма:Старање о најмлађима-“Деца су радост света“.

Износ одобрених средстава 65.000,00 динара.

-Удружење за неговање и унапређење здравља „ЗДРАВО“, број пријаве 06-40-307 2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма: Безбедни и здрави млади.

Износ одобрених средстава 133.300,00 динара.

 

ПОМОЋ СТАРИМА

-Удружење пензионера града Пожаревца, број пријаве 06-40-261/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: Бесплатан превоз пензионера.

Износ одобрених средстава 400.000,00 динара.

ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

– Удружење Рома браничевског округа- Регионална канцеларија националног савета Рома Србије,  број пријаве 06-40-279/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:“Знам, могу и хоћу да радим“

Износ одобрених средстава 372.000,00 динара

– Удружење Рома браничевског округа- Регионална канцеларија националног савета Рома Србије,  број пријаве 06-40-280/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:Ромско срце.

Износ одобрених средстава 580.000,00 динара.

БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

-Савез удружења бораца Народноослободилачког рата града Пожаревца (СУБНОР) , број пријаве 06-40-289/201 од 12.02.2014. године.

Назив програма: очување и унапређење материјалног и укупног друштвеног положаја бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, уз неговање и осавремењавање традиција, моралних и патриотских вреднисти

НОР-а и свих ослободилачкох ратова Србије.

Износ одобрених средстава 355.000,00 динара.

-Удружење војних пензионера Пожаревац, број пријаве 06-40-449/2014 од 10.03.2014. године.

Назив програма:Програм услужних средстава- пружања услуга војним пензионерима.

Износ одобрених средстава 50.000,00 динара.

-Удружење ратних ветерана, инвалида и породица погинулих бораца Пожаревац,

 број пријаве 06-40-265/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма:Неговање, развијање и поштовање традиције ослободилачких ратова Србије и друге активности.

Износ одобрених средстава 195.000,00 динара.

 

ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ

– Удружење пчелара Пожаревац , број пријаве 06-04-248/2013 од 10.02.2014. године.

Назив програма:“Мед за прваке“

Износ одобрених средстава 70.000,00 динара.

-Удружење за смањење сиромаштва „Сиротан“, број пријаве 06-40-257/2014 од 11.02.2014године.

Назив програма „Свет је мој дом“.

Износ одобрених средстава 90.000,00 динара.

 

ОДРЖИВ РАЗВОЈ

– Краљевско техничко друштво Пожаревац, број пријаве 06-40-310/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма:Монтажна црква.

Износ одобрених средстава 95.000,00 динара.

– Савез друштва инжењера и техничара, број пријаве 06-40-291/2014 од 12.02.2014. године.

Назив програма:Стручни скупови из области: Обновљиви извори енергије, уштеда енергије, гасификација, заштита животне средине, примена нових материјала, методе техничке дијагностике.

Износ одобрених средстава 230.000,00 динара.

– Удружење  рекреативног еколошког бициклизма „ECO BIKE“, број пријаве 06-40-259/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: ECO BIKE.

Износ одобрених средстава 100.000,00 динара.

– Удружење  „СУНЦЕ“, број пријаве 06-40-325/2014 од 13.02.2014. године.

Назив програма: Подршка ученицима у учењу.

Износ одобрених средстава 197.000,00 динара.

– Центар за едукацију, демократију и одрживи развој-ЦЕДОР. број пријаве 06-40-282/2014 од 11.02.2014. године.

Назив програма: „Активни и сложни“.

Износ одобрених средстава 178.000,00 динара.

 

ДРУГИ ПРОГРАМИ КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ

– Кинолошко удружење СТИГ Пожаревац , број пријаве 06-40-187/2014 од 05.02.2014. године.

Назив програма: IV међународна изложба паса свих раса-CACIB.

Износ одобрених средстава 189.000,00 динара.

-Друштво „РИСТА КОЛОЊАС“, број пријаве 06-40-313/2014 од 12.02.2014. године.

.Назив програма: „НАУЧИМО ГРЧКИ ЈЕЗИК“-течај грчког језика у Пожаревцу.

-Износ одобрених средстава 55.000,00 динара.

-Удружење пчелара Пожаревац, број пријаве 06-40-249/2014 од 10.02.2014. године.

.Назив програма: „Пчеларство“ 2014.

-Износ одобрених средстава 80.000,00 динара.

-Удружење пријатеља Чачалице, број пријаве 06-40-301/2014 од 12.02.2014. године.

.Назив програма: Уређење амбијента и прилаза мостићу који је постављен на Чачалици.

-Износ одобрених средстава 32.300,00 динара.

-Коло српских сестара-месни одбор Пожаревац, број пријаве 06-40-318/2014 од 12.02.2014. године.

.Назив програма: СТИШКА ПОСНА ТРПЕЗА.

-Износ одобрених средстава 40.000,00 динара.

-Омладински савет Пожаревац, број пријаве 06-40-278/2014 од 11.02.2014. године.

.Назив програма: „МЛАДИ ИМАЈУ РЕЧ“.

-Износ одобрених средстава 300.000,00 динара.

ПРАВНА ПОУКА: На листу за финансирање односно суфинансирање по областима, учесници конкурса имају право приговора Комисији  за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014. години,  у року од 3 дана од дана објављивања листе.

У Пожаревцу,   9. април 2014.године                                               

Број 06-40-473/2014

Подели са другима: Facebook Twitter