Почетак » Обавештења » О Граду
 

Листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац  („Службени гласник Града пожаревца“ број 2/13),

Комисија за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и невладиних организација у 2013. години Градског већа града Пожаревца, утврдила је 

ЛИСТУ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И    ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НВО У 2013. ГОДИНИ

ПО ОБЛАСТИМА

I

            Утврђује се следећа листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и невладиних организација у 2013.  по областима и то:

 1. 1.      СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

– Удружење пензионера града Пожаревца – пријава број 06-40-725/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: За здраву старост.

Износ одобрених средстава 2.400.000,00 динара.

– Омладински савет Пожаревца– пријава број 06-40-763/2013 од 15.05.2013. године.

Износ одобрених средстава 267.750,00 динара. Назив програма: Темпо здрављу.

– Фондација ДАНА – пријава број 06-40-758/2013 од 15.05.2013. године. Назив програма: Шта нам остављају пороци?

Износ одобрених средстава 730.000,00 динара.

– Удружење за неговање и унапређење здравља „Здраво“ – пријава број 06-40-705/2013 од 10.05.2013. године. Назив програма: Безбедност младих у саобраћају.

Износ одобрених средстава 166.500,00 динара

– Омладина Јазас-а Пожаревац-пријава број 06-40-752/2013 од 15.05.2013. године. Назив програма: Едукацијом до здравља.

Износ одобрених средстава 124.500,00 динара.

 1. 2.      БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

– Савез удружења бораца Народно-ослободилачког рата града Пожаревца – пријава број 06-40-746/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Очување историјских вредности НОБ-а.

Износ одобрених средстава 300.000,00 динара.

 1. 3.      ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

– Удружење грађана „ИМПУЛС СРБИЈА“ – пријава број 06-40-742/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Информисање јавности о заштити лица са инвалидитетом.

Износ одобрених средстава 147.000,00 динара.

– Друштво за церебралну и дечију парализу Пожаревац– пријава број 06-40-748/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Сервис услуга са редовним програмским активностима Друштва за церебралну и дечију парализу Пожаревац за 2013. годину.

Износ одобрених средстава  455.844,00 динара.

– Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац– пријава број 06-40-709/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: „Живимо са вама“.

Износ одобрених средстава 530.000,00 динара.

– Удружење за помоћ МНР и аутистичним лицима Пожаревац-пријава број 06-40-734/2013 од 14.5.2013. године. Назив програма: Постојим и ја.

Износ одобрених средстава 810.000,00 динара.

– Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Пожаревац-пријава број 06-40-747/2013 од 14.5.2013. године. Назив програма: Редовне програмске активности и сервис услуга у заштити ОСИ-цивилних инвалида рата Пожаревац за 2013. годину.

Износ одобрених средстава 86.547,00 динара.

 1. 4.      ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

– Удружење Рома Браничевског округа – Регионална канцеларија Националног Савета Рома Србије-пријава број 06-40-736/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: „Богатство различитости“-музика, плес, религија и митови Рома.

Износ одобрених средстава 500.000,00 динара.

 1. 5.      ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ

– Удружење грађана „Уједињени Браничевски округ“ – пријава број 06-04-769/2013 од 16.05.2013. године. Назив програма: Обука ватрогасно-спасилачке јединице у Пожаревцу.

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара.

 1. 6.      ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

– Савез друштва инжењера и техничара Пожаревац– пријава број 06-40-715/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: Обновљиви извори енергије, могућности коришћења у Браничевском округу, уштеда енергије.

Износ одобрених средстава 450.000,00 динара.

– „Покрет потрошача Пожаревац“ Пожаревац-  пријава број 06-40-738/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: „Потрошачи, здрав Пожаревац много значи“.

Износ одобрених средстава 99.500,00 динара.

 1. 7.      ДРУГИ ПРОГРАМИ КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ

– Кинолошко удружење „СТИГ“ – пријава број 06-40-708/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: III међународна изложба паса свих раса-CACIB.

Износ одобрених средстава 190.000,00 динара.

-Друштво српско-грчког пријатељства „РИСТА КОЛОЊАС“ Пожаревац– пријава број 06-40-743/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Наградни литерарни конкурс „Српко-грчки односи, пријатељство кроз векове“.

Износ одобрених средстава 56.000,00 динара.

– Друштво српско-грчког пријатељства „РИСТА КОЛОЊАС“ Пожаревац – пријава број 06-40-745/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: „Научимо грчки језик“-течај грчког језика.

Износ одобрених средстава 50.000,00 динара.

 

II

Ову листу објавити на званичној интернет презентацији града Пожаревца и на огласној табли града Пожаревца.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове листе, учесници конкурса могу уложити приговор Комисији  за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и невладиних организација у 2013. години Градског већа града Пожаревца, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Пожаревца  и на огласној табли града Пожаревца.

По приговору одлучује Комисија.

Након одлучивања по приговору, коначну листу по областима, Комисија доставља Градском већу града Пожаревца на одлучивање.

У Пожаревцу,  дана 4.6.2013. године         Број: 01-40-875/13 

КОМИСИЈА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА

А ПО КОНКУРСУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2013. ГОДИНИ

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 Листа за финансирање или суфинансирање програма у ПДФ формату

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12) и члана 11. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац  („Службени гласник Града пожаревца“ број 2/13),

Комисија за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и невладиних организација у 2013. години Градског већа града Пожаревца, утврдила је 

ЛИСТУ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И    ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НВО У 2013. ГОДИНИ

ПО ОБЛАСТИМА

I

            Утврђује се следећа листа за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и невладиних организација у 2013.  по областима и то:

 1. 1.      СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

– Удружење пензионера града Пожаревца – пријава број 06-40-725/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: За здраву старост.

Износ одобрених средстава 2.400.000,00 динара.

– Омладински савет Пожаревца– пријава број 06-40-763/2013 од 15.05.2013. године.

Износ одобрених средстава 267.750,00 динара. Назив програма: Темпо здрављу.

– Фондација ДАНА – пријава број 06-40-758/2013 од 15.05.2013. године. Назив програма: Шта нам остављају пороци?

Износ одобрених средстава 730.000,00 динара.

– Удружење за неговање и унапређење здравља „Здраво“ – пријава број 06-40-705/2013 од 10.05.2013. године. Назив програма: Безбедност младих у саобраћају.

Износ одобрених средстава 166.500,00 динара

– Омладина Јазас-а Пожаревац-пријава број 06-40-752/2013 од 15.05.2013. године. Назив програма: Едукацијом до здравља.

Износ одобрених средстава 124.500,00 динара.

 1. 2.      БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

– Савез удружења бораца Народно-ослободилачког рата града Пожаревца – пријава број 06-40-746/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Очување историјских вредности НОБ-а.

Износ одобрених средстава 300.000,00 динара.

 1. 3.      ЗАШТИТА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

– Удружење грађана „ИМПУЛС СРБИЈА“ – пријава број 06-40-742/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Информисање јавности о заштити лица са инвалидитетом.

Износ одобрених средстава 147.000,00 динара.

– Друштво за церебралну и дечију парализу Пожаревац– пријава број 06-40-748/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Сервис услуга са редовним програмским активностима Друштва за церебралну и дечију парализу Пожаревац за 2013. годину.

Износ одобрених средстава  455.844,00 динара.

– Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац– пријава број 06-40-709/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: „Живимо са вама“.

Износ одобрених средстава 530.000,00 динара.

– Удружење за помоћ МНР и аутистичним лицима Пожаревац-пријава број 06-40-734/2013 од 14.5.2013. године. Назив програма: Постојим и ја.

Износ одобрених средстава 810.000,00 динара.

– Међуопштинско удружење цивилних инвалида рата Пожаревац-пријава број 06-40-747/2013 од 14.5.2013. године. Назив програма: Редовне програмске активности и сервис услуга у заштити ОСИ-цивилних инвалида рата Пожаревац за 2013. годину.

Износ одобрених средстава 86.547,00 динара.

 1. 4.      ЗАШТИТА И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

– Удружење Рома Браничевског округа – Регионална канцеларија Националног Савета Рома Србије-пријава број 06-40-736/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: „Богатство различитости“-музика, плес, религија и митови Рома.

Износ одобрених средстава 500.000,00 динара.

 1. 5.      ХУМАНИТАРНИ ПРОГРАМИ

– Удружење грађана „Уједињени Браничевски округ“ – пријава број 06-04-769/2013 од 16.05.2013. године. Назив програма: Обука ватрогасно-спасилачке јединице у Пожаревцу.

Износ одобрених средстава 150.000,00 динара.

 1. 6.      ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

– Савез друштва инжењера и техничара Пожаревац– пријава број 06-40-715/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: Обновљиви извори енергије, могућности коришћења у Браничевском округу, уштеда енергије.

Износ одобрених средстава 450.000,00 динара.

– „Покрет потрошача Пожаревац“ Пожаревац-  пријава број 06-40-738/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: „Потрошачи, здрав Пожаревац много значи“.

Износ одобрених средстава 99.500,00 динара.

 1. 7.      ДРУГИ ПРОГРАМИ КОЈИМА УДРУЖЕЊЕ ИСКЉУЧИВО И НЕПОСРЕДНО СЛЕДИ ЈАВНЕ ПОТРЕБЕ

– Кинолошко удружење „СТИГ“ – пријава број 06-40-708/2013 од 13.05.2013. године. Назив програма: III међународна изложба паса свих раса-CACIB.

Износ одобрених средстава 190.000,00 динара.

-Друштво српско-грчког пријатељства „РИСТА КОЛОЊАС“ Пожаревац– пријава број 06-40-743/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: Наградни литерарни конкурс „Српко-грчки односи, пријатељство кроз векове“.

Износ одобрених средстава 56.000,00 динара.

– Друштво српско-грчког пријатељства „РИСТА КОЛОЊАС“ Пожаревац – пријава број 06-40-745/2013 од 14.05.2013. године. Назив програма: „Научимо грчки језик“-течај грчког језика.

Износ одобрених средстава 50.000,00 динара.

 

II

Ову листу објавити на званичној интернет презентацији града Пожаревца и на огласној табли града Пожаревца.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове листе, учесници конкурса могу уложити приговор Комисији  за вредновање пријављених програма по областима, а по конкурсу града Пожаревца, за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења и невладиних организација у 2013. години Градског већа града Пожаревца, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Пожаревца  и на огласној табли града Пожаревца.

По приговору одлучује Комисија.

Након одлучивања по приговору, коначну листу по областима, Комисија доставља Градском већу града Пожаревца на одлучивање.

У Пожаревцу,  дана 4.6.2013. године         Број: 01-40-875/13 

КОМИСИЈА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ОБЛАСТИМА

А ПО КОНКУРСУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2013. ГОДИНИ

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

 Листа за финансирање или суфинансирање програма у ПДФ формату