Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Lista za finansiranje projekata za realizaciju LAP-a u 2014. godiniList of funding for implementation of the local action plan in 2014. year

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine, po konkursu za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica, objavljenom 29. aprila 2014. godine u listu ,,Reč naroda“ Požarevac, nakon odlučivanja po propisanim kriterijumima za ocenjivanje predloga projekata, utvrdila je

LISTU

ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE   PROJEKATA ZA REALIZACIJU LAP-a U 2014. GODINI

I

Utvrđuje se lista za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a u 2014. godini i to:

1. UDRUŽENjE PENZIONERA GRADA POŽAREVCA prijava broj 06-40-707/2014 od

12.05.2014, godine.

Naziv programa: „Klub za odrasla i starija lica“.

Iznos odobrenih sredstava: 810.000,00 dinara.

Broj bodova: 80.

2. MEĐUOPŠTINS

KA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH SRBIJE-POŽAREVAC

prijava broj 01-40-722/2014 od 14.05.2014. godine.

Naziv programa: „Jačanje kapaciteta samostalnosti starih slepih lica“.

Iznos odobrenih sredstava: 127.564,00 dinara.

Broj bodova: 57.

3. CENTAR OMLADINSKE INICIJATIVE COI prijava broj 01-40-714/2014 od

13.05.2014. godine.

Naziv programa: „Zajedno kroz lepše treće doba“.

Iznos odobrenih sredstava: 348.600,00 dinara.

Broj bodova: 47.

U Požarevcu, dana 03.05.2014. godine         Broj: 01-40-791/14

KOMISIJA ZA PROCENU PREDLOGA PROJEKATA ZA REALIZACIJU LOKALNOG

AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA

TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2011-2015 GODINE

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine, po konkursu za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica, objavljenom 29. aprila 2014. godine u listu ,,Reč naroda“ Požarevac, nakon odlučivanja po propisanim kriterijumima za ocenjivanje predloga projekata, utvrdila je

LISTU

ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE   PROJEKATA ZA REALIZACIJU LAP-a U 2014. GODINI

I

Utvrđuje se lista za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a u 2014. godini i to:

1. UDRUŽENjE PENZIONERA GRADA POŽAREVCA – prijava broj 06-40-707/2014 od

12.05.2014, godine.

Naziv programa: „Klub za odrasla i starija lica“.

Iznos odobrenih sredstava: 810.000,00 dinara.

Broj bodova: 80.

2. MEĐUOPŠTINS

KA ORGANIZACIJA SAVEZA SLEPIH SRBIJE-POŽAREVAC 

prijava broj 01-40-722/2014 od 14.05.2014. godine.

Naziv programa: „Jačanje kapaciteta samostalnosti starih slepih lica“.

Iznos odobrenih sredstava: 127.564,00 dinara.

Broj bodova: 57.

3. CENTAR OMLADINSKE INICIJATIVE – COI – prijava broj 01-40-714/2014 od

13.05.2014. godine.

Naziv programa: „Zajedno kroz lepše treće doba“.

Iznos odobrenih sredstava: 348.600,00 dinara.

Broj bodova: 47.

U Požarevcu, dana 03.05.2014. godine         Broj: 01-40-791/14

KOMISIJA ZA PROCENU PREDLOGA PROJEKATA ZA REALIZACIJU LOKALNOG

AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA

TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2011-2015 GODINE

Podeli sa drugima: Facebook Twitter