Почетак » Обавештења » О Граду
 

Листа за финансирање пројеката за реализацију ЛАП-а у 2014. годиниList of funding for implementation of the local action plan in 2014. year

Комисија за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011-2015 године, по конкурсу за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица, објављеном 29. априла 2014. године у листу ,,Реч народа” Пожаревац, након одлучивања по прописаним критеријумима за оцењивање предлога пројеката, утврдила је

ЛИСТУ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ   ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а У 2014. ГОДИНИ

I

Утврђује се листа за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а у 2014. години и то:

1. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА пријава број 06-40-707/2014 од

12.05.2014, године.

Назив програма: “Клуб за одрасла и старија лица”.

Износ одобрених средстава: 810.000,00 динара.

Број бодова: 80.

2. МЕЂУОПШТИНС

КА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА СЛЕПИХ СРБИЈЕ-ПОЖАРЕВАЦ

пријава број 01-40-722/2014 од 14.05.2014. године.

Назив програма: „Јачање капацитета самосталности старих слепих лица”.

Износ одобрених средстава: 127.564,00 динара.

Број бодова: 57.

3. ЦЕНТАР ОМЛАДИНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЦОИ пријава број 01-40-714/2014 од

13.05.2014. године.

Назив програма: „Заједно кроз лепше треће доба”.

Износ одобрених средстава: 348.600,00 динара.

Број бодова: 47.

У Пожаревцу, дана 03.05.2014. године         Број: 01-40-791/14

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ЛИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2011-2015 ГОДИНЕ

Комисија за процену предлога пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица на територији града Пожаревца 2011-2015 године, по конкурсу за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица, објављеном 29. априла 2014. године у листу ,,Реч народа” Пожаревац, након одлучивања по прописаним критеријумима за оцењивање предлога пројеката, утврдила је

ЛИСТУ

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ   ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а У 2014. ГОДИНИ

I

Утврђује се листа за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију ЛАП-а у 2014. години и то:

1. УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА – пријава број 06-40-707/2014 од

12.05.2014, године.

Назив програма: “Клуб за одрасла и старија лица”.

Износ одобрених средстава: 810.000,00 динара.

Број бодова: 80.

2. МЕЂУОПШТИНС

КА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА СЛЕПИХ СРБИЈЕ-ПОЖАРЕВАЦ 

пријава број 01-40-722/2014 од 14.05.2014. године.

Назив програма: „Јачање капацитета самосталности старих слепих лица”.

Износ одобрених средстава: 127.564,00 динара.

Број бодова: 57.

3. ЦЕНТАР ОМЛАДИНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ – ЦОИ – пријава број 01-40-714/2014 од

13.05.2014. године.

Назив програма: „Заједно кроз лепше треће доба”.

Износ одобрених средстава: 348.600,00 динара.

Број бодова: 47.

У Пожаревцу, дана 03.05.2014. године         Број: 01-40-791/14

КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА СТАРИЈИХ ЛИЦА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2011-2015 ГОДИНЕ

Подели са другима: Facebook Twitter