‘Скупштина града’

СКУПШТИНСКА РАДНА ТЕЛА

Скупштинска радна тела ...

Одборници

Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града Пожаревца има 68 одборника и то:   Списак одборника...

Пословник Скупштине Града

...

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града, у складу са законом: 1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3)...

Прва седница локалног парламента уз електронско гласање

Локални парламент заседао је једанаести пут 29.09.2017. год. у овом сазиву, по први пут уз електронско гласање. Овим путем рад Скупштине Града Пожаревца је унапређен и остварују се велике уштеде у буџету када је у питању штампање материјала али се и чува животна средина. ...

Председник Скупштине града

Младен Ничић, председник Скупштине града Младен Ничић рођен је 14. јуна 1974. године у Пожаревцу. Основну и средњу музичку школу завршио је Пожаревцу у музичкој школи Стеван Мокрањац, а   Факултет уметности, на инструменталном одсеку, смер полиинструментални, гитара у Нишу. Током школовања освојио...

Заменик председника Скупштине града

Наташа Крстић Рођена је 28. маја 1969. у Пожаревцу. По занимању је дипломирани економиста. Од 1993. до 2007. године живела је и радила у Италији, а тренутно је запослена у ПД "ТЕ КО Костолац". У претходном сазиву Скупштине Града Пожаревца...

Секретар Скупштине града

Анђелка Оташевић Анђелка Оташевић, дипломирани правник из Пожаревца. Рођена 9. априла 1977. године.  Запослена у Градској управи Града Пожаревца, ради у Одељењу за послове органа града и информационе технологије на скупштинским пословима и пословима Градског већа. Учествовала у спровођењу избора 2020....