‘Skupština grada’

SKUPŠTINSKA RADNA TЕLA

Skupštinska radna tela ...

Odbornici

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika i to:   Spisak odbornika...

Poslovnik Skupštine Grada

...

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

Prva sednica lokalnog parlamenta uz elektronsko glasanje

Lokalni parlament zasedao je jedanaesti put 29.09.2017. god. u ovom sazivu, po prvi put uz elektronsko glasanje. Ovim putem rad Skupštine Grada Požarevca je unapređen i ostvaruju se velike uštede u budžetu kada je u pitanju štampanje materijala ali se i čuva životna sredina. ...

Predsednik Skupštine grada

Mladen Ničić, predsednik Skupštine grada Mladen Ničić rođen je 14. juna 1974. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju muzičku školu završio je Požarevcu u muzičkoj školi Stevan Mokranjac, a   Fakultet umetnosti, na instrumentalnom odseku, smer poliinstrumentalni, gitara u Nišu. Tokom školovanja osvojio...

Zamenik predsednika Skupštine grada

Nataša Krstić Rođena je 28. maja 1969. u Požarevcu. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Od 1993. do 2007. godine živela je i radila u Italiji, a trenutno je zaposlena u PD "TЕ KO Kostolac". U prethodnom sazivu Skupštine Grada Požarevca...

Sekretar Skupštine grada

Anđelka Otašević Anđelka Otašević, diplomirani pravnik iz Požarevca. Rođena 9. aprila 1977. godine.  Zaposlena u Gradskoj upravi Grada Požarevca, radi u Odeljenju za poslove organa grada i informacione tehnologije na skupštinskim poslovima i poslovima Gradskog veća. Učestvovala u sprovođenju izbora 2020....