‘Skupština grada’

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

SKUPŠTINSKA RADNA TELA

 Skupštinska radna tela...

Predsednik skupštine grada

Bojan Ilić Bojan Ilić rođen je 1979. godine u Požarevcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Požarevcu. Završio Visoku tehničku školu sa zvanjem ing. prehrambene tehnologije strukovnih studija. Usavršava se u ovoj oblasti na specijalističkim studijama. Trenutno zaposlen u najstarijoj...

Zamenik predsednika Skupštine grada

Milić Jovanović Rođen 1952.godine. Završio je visoku školu i stekao zvanje specijalista inženjer tehnologije. Radio u mesnoj industriji Požarevac kao rukovodilac proizvodnje. U dva mandata obavljao funkciju direktora DP “Braneks“ DOO. Bio je aktivan sportista i sportski radnik. Dobitnik značajnih...

Sekretar Skupštine grada

Miroslav Ungurjanović Diplomirani pravnik Rođen 1963. godine u Požarevcu gde je završio Osnovnu i Srednju Ekonomsku školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radio kao: Sekretar i nastavnik predmeta Ustava i prava građana u Srednjoj školi, sekretar Javnog preduzeća...

Odbornici

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika, koji su sačinjeni iz 7 političkih grupacija i to:   Spisak odbornika...

Komisija za predstavke i predloge

Imenovani su: 12. U Komisiju za predstavke i predloge - za predsednika Damnjanović Velimir iz Požarevca, ul. 6. ličke divizije br. 10, a za zamenika predsednika Soknić Dragan iz Požarevca, ul. Sinđelićeva br. 14; - za članove: 1. Stanković Janja iz Požarevca, ul. Molijerova...

Komisija za propise

Imenovani su: 11. U Komisiju za propise - za predsednika Kukolj Dušanka iz Požarevca ul. Ratarska br. L2/9, a za zamenika predsednika Milosavljević Miodrag iz Požarevca, ul. Topličina br. 2 ; - za članove: 1. Orlandić Arsenije iz Požarevca, ul. Užička br. 12; 2. Manev...

Komisija za stambena pitanja

Imenovani su: 10. U Komisiju za stambena pitanja - za predsednika Dinčić dr Jovica iz Požarevca, ul. 27. aprila br. 39, a za zamenika predsednika Milenković Slaviša, Tehnička škola „Nikola Tesla“ iz Kostolca; - za članove: 1. Marković Dragiša iz Dragovca; 2. Stanković Željko iz...