Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Masovna poseta Noći muzejaThe mass visit to the “Museum Night”

Tradicionalna manifestacija Noć muzeja održana je i u Požarevcu gde su svoja vrata i kapije otvorile sve muzejske ustanove u Požarevcu. Od 18 sati do posle ponoći posetioci su mogli da razgledaju eksponate, razgovaraju sa kustosima, informišu se o ponudi.

Na spomen obeležju „Požarevački mir“ je predsednica Upravnog odbora ove fondacije i zamenica gradonačelnika Požarevca, Vukica Vasić izrazila zadovoljstvo što je Požarevac po peti put učesnik Noći muzeja, kao i to što je iz godine u godinu sve veći broj posetilaca. – Po prvi put, na moje veliko zadovoljstvo Fondacija „Požarevački mir“ nudi stalnu postavku, koja je realizovana 27. aprila ove godine i predstavlja krunu rada. Svakako da je ovaj kompleks značajan za čitav okrug, a većeras su svi u prilici da vide ovu celinu, koja dočarava period s početka 18 veka. Noć muzeja je prilika da se na drugačiji način doživi umetnost i istorija ali je i prilika da svi na trenutak odemo iz 21 veka u prošlost i istoriju, rekla je Vasić novinarima.

U centralnoj muzejskoj zgradi na raspolaganju posetiocima bila je stalna postavka, ali uz kustose koji su neumorno grupama objašnjavali periode i eksponate. Kustos Teodora Branković smatra da je nadmašena prošlogodišnja posećenost. – Već pre šest sati su počeli da ulaze prvi posetioci, naši kustosi i saradnici ne mogu da uzmu dah, jer je izuzetno interesovanje, a mi smo tu da ispunimo želje onih koji dolaze i približimo im blago koje čuvamo u našem muzeju i svim ostalim objektima.

U Gradskoj galeriji je postavka „Svet nihongi“ – japanske grafike, lutaka i modela japanske hrane. Rukovodilac ove galerije Violeta Tomić slaže se da je reč o izuzetnoj manifestaciji koja se obeležava svuda u svetu. – Ona doprinosi širenju kulture grada, afirmaciji onoga što se radi kada su u pitanju kulturna dešavanja u gradu. Građani se odazivaju u sve većem broju i mi smo odušvljeni, kaže Tomićeva.

Fondacija Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barili, Muzej kulturne istorije u Nemanjinoj, Kuća Dobrnjčevih, Etno park Tulba, Mala galerija narodnog muzeja, Klankova galerija…svi muzejski i galerijski kapaciteti Požarevca bili su na raspolaganju građanima, a interesovanje nije izostalo ovaj put, naprotiv, slažu se zaposleni u ovim ustanovama, povećano je u odnosu na prošlu i ranije godine.The traditional Museum Night event was held in Pozarevac where their doors and gates opened all a museum in Pozarevac. From 18 pm until midnight, the visitors were able to inspect the exhibits, talk with the curators, are informed about the offer.

At the memorial “Pozarevac Peace” is the president of the Foundation Board of Directors and Deputy Mayor of Pozarevac Vukica Vasic expressed satisfaction that the Pozarevac fifth time participant in the Night of Museums, as well as to the years an increasing number of visitors.

– For the first time, to my great satisfaction with the Foundation “Pozarevac Peace” offers a permanent exhibition, which was organized 27th April this year and is the culmination of work. Certainly this is important for a complex district, and tonight are all able to see this unit, which captures the period from the early 18th century. Museum Night is an opportunity to be in a different way to experience art and history but also a chance to go all the time in 21 centuries of history and history,  said Vasic told reporters.

The central building of the museum are available to visitors was the permanent exhibition, but the curators who have tirelessly groups explaining periods and exhibits. Brankovic curator Theodore believes that surpassed last year’s attendance. – For six hours before they began to enter the first visitors, our curators and staff can not take your breath because it is a great interest, and we are here to fulfill the wishes of those who come closer to them and treasure we hold in our museum and all other facilities .

The City Gallery is the exhibition “The World Nihongi” – Japanese prints, puppets and models of Japanese food. The head of this gallery Violeta Tomic agrees that it is a remarkable event, which marks all over the world. – It contributes to spreading the culture of the city, the affirmation of what is done when it comes to cultural events in the city. The citizens have responded to the growing number and we odušvljeni said Tomic.

Milena’s House Foundation – Gallery of Milena Pavlovic Barili, Museum of Cultural History in Nemanjina, House of Dobrnjcevih, Tulba Ethnic Park, Little Gallery National Museum, Klank’s gallery … all museum and gallery facilities in Pozarevac were available to citizens, and the interest is not lacking this time On the contrary, the employee agrees in these facilities has increased from last year and earlier.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter