Почетак » Актуелно » О Граду
 

International Festival of cornМеђународни Фестивал кукуруза

These autumn days Pozarevac was a metropolis of maize as the most common crops in Serbia. The Center for Culture held on 2nd Serbian International Festival of corn which was opened by Mayor Pozarevac Miodrag Milosavljevic.

On this occasion he said:

– Pozarevac and Branicevo district from ancient times is a place where corn is produced. In the 19th century traders began to come in Pozarevac to corn exported to Austria-Hungary. Then start the farm momentum. Today we have to create. A good foundation, so that the farmers had higher yields.

We live in Stig, part of Serbia, which has a high-quality land, three rivers, a good climate, but we have to include science. Only the synthesis can not achieve better results. Ministry of Agriculture and local governments is the association and providing incentives to farmers.

Agricultural Fund for eight years Pozarevac unselfishly helps our farmers. So we have to work at the level of entire countries.

Ових јесењих дана Пожаревцу је био метропола кукуруза као најзаступљеније ратарске културе у Србији. У центру за културу одржан је 2. Међународни фестивал кукукуруза Србије кога је свечано отворио Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.

Он је том приликом рекао:

– Пожаревац и цео Браничевски округ од давнина су место где се производи Кукуруз. У 19. веку Трговци су почели да долазе у Пожаревац како би кукуруз извозили у Аустроугарску. Тада се покренуо пољопривредни замајац.  Данас морамо да створимо. Добар темељ, како би Пољопривредни произвођачи имали што већи принос.

Ми живимо у Стигу, делу Србије који има квалитетну земљу, три реке, добру климу, али морамо укључити и науку. Само том синтезом можемо остварити боље резултате. Министарство Пољопривреде и локалних самоуправа јесте удруживање и давање подстицаја пољопривредницима.

Аграрни фонд Пожаревца већ осам година несебично помаже нашим пољопривредним произвођачима. Тако се мора радити на нивоу целе државе.