Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Minister Ivica Dacic in donating a special fire-brigade vehiclesMinistar Ivica Dačić prilikom doniranja specijalnog vozila vatrogasnoj jedinici

Special purpose vehicle was given to Ministry of Internal Affairs, Sector emergency at the fire rescue units station.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic presented the keys of the vehicle to the Deputy Prime Minister of the Republic of Serbia and Minister of Interior – Ivica Dacic.

The value of this vehicle, intended sector emergency police department of Pozarevac, is about 14 million dinars and the funds were provided from the budget of the Fund for Environmental Protection.

On this occasion, Minister Dacic thanked the local government for the donation.

– I want to say that today, in an era of economic crisis, unusual for local government or city government, in this way help the Ministry of Interior and our sector for emergency and police in general. However, there are good examples of this is particularly useful for us in Belgrade and Novi Sad. I really want to thank Pozarevac because this is a unique example of donations to our ministry. When it comes to this type of vehicle is very rarely happens that the local government donated a new purchase of such vehicles. This is not a vehicle for fire fighting this is for a different kind of problem faced by our citizens. So far, thank God, we had many such incidents or accidents in our country but for the emergency sector to build and is capable of just because it would react to all possible situations that may be non-standard or irregular, Dacic said.

The head of the budget of the Fund for environmental protection – Pivac Zarko said that the Fund will continue to assist the institution in the city.

– Celebrating the day of fire and rescue units in November 2010. , in the stateroom of Pozarevac, we asked our firefighters and rescue what is it that they need. We are not bound to anything, we said that we will do what is in our ability to help. We have provided certain requirements and one was a technical vehicle for hazardous materials and the other is a vehicle for extinguishing forest fires. Both what is missing from this police station and fire station. As you know, we did not promise anything, but this vehicle in front of you is just proof that we from Pozarevac keep the word . Commission budget of the Fund for environmental protection of Pozarevac in its program for 2011. year, predicted that this car is worth about 14 million dinars. “

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that the cooperation of local authorities and the police department Pozarevac on a very high level and it will be in the future.

– There are many things we did in the previous time, and these days also do important things and I think that we will do the next time a major shift in order to create safety and security of our citizens in the city of Pozarevac. I think that our fellow citizens recognize it. Two years ago we started shyly with buying a set for the detection of drugs in primary and secondary schools, then we bought, also, one set for the fire police for traffic accident when it need the afflicted out of the car. After that we started with the idea of ​​purchasing this vehicle today officially handing to the Ministry of Internal Affairs, Emergency Management sector. What we will do the next time, but we anticipate our budget is to buy a vehicle for the traffic police with radar. In this way we will raise road safety and to allow, however, that our fellow citizens and in this segment have higher levels of safety and security. “

After the handover of a special vehicle, Interior Minister Ivica Dacic visited the office of the Police Administration Pozarevac.U stanici Vatrogasne jedinice za spasavanje, predato je na upotrebu vozilo za specijalne namene Ministarstvu unutrašnjih poslova, sektoru za vanredne situacije.

Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević uručio je ključeve vozila sa grbom grada zameniku premijera u Vladi Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću.


Vrednost ovog vozila, namenjenog sektoru za vanredne situacije Policijske uprave grada Požarevca, iznosi oko 14 miliona dinara a sredstva su obezbeđena iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine.

Ovom prilikom, Ministar Dačić se zahvalio lokalnoj samoupravi na donaciji.

– Želim da kažem da je danas, u eri ekonomske krize, retkost da lokalne samouprave, odnosno gradske vlasti, na ovakav način pomažu Ministrstvo unutrašnjih poslova odnosno naš sektor za vanredne situacije kao i policiju uopšte. Medjutim, ima i dobrih primera a naročito je to bilo korisno za nas u Beogradu i Novom Sadu. Zaista želim Požarevcu da se zahvalim jer je ovo jednistven primer donacije našem Ministarstvu. Kada je reč o ovoj vrsti vozila veoma retko se dešava da lokalna samouprava donira kupovinu jednog ovakvog novog vozila. Ovo nije vozilo za gašenje požara ovo je za jednu drugu vrstu problema sa kojima se suočavaju naši gradjani. Do sada, hvala Bogu, nismo imali mnogo takvih incidenata ili akcidenata u našoj zemlji ali sektor za vanredne situacije se gradi i osposobljen je upravo zbog toga da bi reagovao na sve moguće situacije koje mogu biti nestandardne, odnosno vanredne, rekao je Dačić.

Čelnik budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Žarko Pivac je istakao da će Fond nastaviti da pomaže institucije u gradu.

– Obeležavajući dan vatrogasnih i spasilačkih jedinica u novembru 2010. godine, u svečanim salonima grada Požarevca, pitali smo naše vatrogasce i spasioce šta je to što im je potrebno. Nismo se ni na šta obavezivali, rekli smo da ćemo učiniti ono što je u našim mogućnostima da pomognemo. Dostavili su nam određene potrebe a jedna je bila tehničko vozilo za opasne materije i druga je vozilo za gašenje šumskih požara. I jedno i drugo je ono što nedostaje ovoj Policijskoj upravi i vatrogasnoj stanici. Kao što znate, ništa nismo obećavali ali ovo vozilo pred vama je upravo dokaz da mi iz grada Požarevca držimo reč. Komisija budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca je, u svom programu za 2011. godinu, predvidela ovo vozilo koje je vredno oko 14 miliona dinara“.

Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević je ocenio da je saradnja lokalne samouprave i Policijske uprave Požarevac na izuzetno visokom nivou i da će tako biti i ubuduće.

– Mnogo stvari smo uradili u prethodno vreme pa i ovih dana, takođe, činimo značajne stvari a smatram da ćemo i u naredno vreme učiniti veliki pomak kako bi stvorili bezbednost i sigurnost našim građanima na teritoriji grada Požarevca. Mislim da naši sugrađani to prepoznaju. Pre dve godine stidljivo smo krenuli sa kupovinom seta za detekciju droga kod učenika osnovnih i srednjih škola, zatim smo kupili, takođe, jedan set za protivpožarnu policiju za saobraćajne nezgode kada je potrebno unesrećene izvaditi iz auta. Nakon toga smo krenuli sa idejom o kupovini ovog vozila koje danas zvanično predajemo Ministarstvu unutrašnjih poslova, sektoru za vanredne situacije. Ono što ćemo učiniti u naredno vreme, a već smo predvideli našim budžetom, jeste kupovina jednog vozila za saobraćajnu policiju sa radarom. Na taj način ćemo podići bezbednost na putevima i omogućiti, ipak, da naši sugrađani i u tom segmentu imaju viši nivo sigurnosti i bezbednosti“.

Nakon primopredaje specijalnog vozila, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je posetio ispostavu Policijske uprave Požarevac.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter