Почетак » Актуелно » О Граду
 

Министар одбране Драган Шутановац у ПожаревцуMinister of Defence Dragan Sutanovac in Požarevac

Министар одбране Драган Шутановац посетио Пожаревац где је најпре боравио у у касарни „Павле Јуришић Штурм“. Том приликом, министар Шутановац је рекао да ће тежиште професионализације Војске Србије бити на обуци.

-Практично, колико год био добро опремљен, војник који је необучен није у функцији. Жеља нам је да сви војници буду на највишем нивоу обучености, казао је он.

Он је навео да је центар у Пожаревцу најважнији за обуку копнене војске као и да се ради о центру који је током ледених дана у фебруару пружио значајну помоћ на простору централне Србије у отклањању последица елементарне непогоде.

Шутановац је најавио скуп министара одбране 12 земаља југозападне Европе који ће се одржати 11. И 12. априла у Београду. Он је истакао да ће то бити прилика за Србију да учврсти билатералну сарадњу са земљама у региону подсетивши да је са свим државама, осим Албаније, потписан споразум о војној сарадњи.

Након посете пешадијске вежбе у пожаревачком Гарнизону, Драган Шутановац је, као потпредседник Демократске странке, наставио боравак у Пожаревцу у оквиру предизборне кампање. Потпредседник Шутановац је посетио афирмисану Занатско трговинску радњу „Универ Савић“ која се бави производњом квалитетног намештаја.

У улици Стари корзо, Драган Шутановац је боравио на промотивном штанду Градског одбора Демократске странке Пожаревац а потом се обратио окупљеним симпатизерима странке и бројним мештанима са којима је наставио спонтано дружење током обиласка града.Minister of Defence Dragan Sutanovac visited Pozarevac where he first visited military quarters “Pavle Jurisic Sturm”. On that occasion, Sutanovac said that the focus of the professionalization of the Army of Serbia will be in training.

-No matter how well-equipped, untrained soldier is not in use. Our desire is that all soldiers are at the highest level of training, he said.

He stated that the most important center for Army training is in Pozarevac and that it is the center that  provided substantial assistance in Central Serbia in eliminating the consequences of natural disasters.

Sutanovac announced a set of defense ministers of 12 countries southwestern Europe, which will be held on 11 and 12 April in Belgrade. He pointed out that this will be an opportunity for Serbia to strengthen bilateral cooperation with countries in the region, reminding that all countries, except Albania, signed an agreement on military cooperation.

After visiting Pozarevac infantry exercises in garrison, Sutanovac, as Vice President of the Democratic Party, continued to stay in the main office in the election campaign. Deputy Sutanovac visited the well-established handicraft trading action “Univer Savic” that produces high quality furniture.

In the street “Stari korzo”, Sutanovac spent on promotional booth of the City Committee of the Democratic Party of Pozarevac then addressed the crowd of party supporters and many local people with whom he continued spontaneous gathering tour of the city.

Подели са другима: Facebook Twitter