Početak » Aktuelno
 

Na sednici Skupštine Grada Požarevca usvojen prvi rebalans i Predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2017. godinu

Budžet Grada iznosi 4 milijarde i 680 miliona dinara, od te sume za investicije je izdvojeno oko 1,5 milijardi dinara.

Struktura kapitalnih izdataka je sledeća:

Iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine 960 miliona i 689 hiljada dinara, iz Programa mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca 193 miliona  i 616 hiljada dinara i iz budžetskih i sopstvenih sredstava 248 miliona i 234 hiljde dinara.

Transfer Gradskoj opštini Kostolac iznosi 315 miliona i 753 hiljade  dinara od ovog ukupnog transfera na tekući odlazi 131 milion i 173 hiljde dinara i na kapitalan transfer odlazi 184 miliona 580 hiljada dinara.

Ovim rebalansom budžeta, obezbeđena su sredstva za realizaciju 86 kapitalnih projekata. Najavljeno je uvođenje LED rasvete, uređenje 45 ulica, ozbiljni radovi na vodosnabdevanju, izgradnji toplifikacione i kanalizacione mreže, uređenje divljih deponija…

Nakon detaljnog i iscrpnog izlaganja, građani i odbornici mogli su da se upoznaju sa svim radovima i velikim brojem projekata koji će se u ovoj i narednim godinama finansirati u našem gradu. Do kraja godine Požarevac bi trebalo da dobije ukupno 45 obnovljenih i asfaltiranih ulica, sa ukupno preko 20 kilometara asfalta. Samo za ove potrebe izdvojeno je skoro 280 miliona dinara. Sređivanja ulica vršiće se u svakoj mesnoj zajednici, a pored toga predviđena je i rekonstrukcija školskih igrališta u više seoskih mesnih zajednica, u skladu sa politikom ravnomernog razvoja seoskih i gradskih mesnih zajednica. Odluka je da se najpre radi podzemna infrastruktura, a da se potom ulice kompletno sređuju. Gradonačelnik je zamolio građane da budu strpljivi, jer će gradilišta nići po celom gradu i sigurno će dolaziti i do promene režima saobraćaja i ostalih pojava koje prate obimne radove na infrastrukturi, i da se sve to pre svega radi zbog njih. Pored toga gradonačelnik je najavio i ozbiljna ulaganja u poboljšanje turističke ponude grada. Građani Požarevca već nekoliko meseci očekuju pokretanje najveće investicije u gradu u poslednjih 30 godina – otvaranje Stop šopa. Po tom pitanju gradonačelnik je najavio skori početak radova uz obrazloženje da je lokacijska dozvola izdata pre desetak dana i da se radovi očekuju. Sa izgradnjom ritejl parka povezano je i uređenje centra grada, jer se očekuje da sa njim grad dobije praktično još jedan centar, tako da je neophodno na vreme urediti i postojeće najuže gradsko jezgro. Gradonačelnik je najavio i izradu projekata za uređenje centra, koji decenijama nije menjan, iako za ulepšavanje i dogradnju ima mnogo prostora. Pored toga odlučeno je i da se nastavi sa uređenjem Hipodroma, izgradnjom lavirinta i avantura parka u Ljubičevu kao i da se završi izgradnja trim staze.

Zamenik gradonačelnika Grada Požarevca Saša Pavlović obrazlagao je tačke koje se odnose na prihode koje grad dobija iz fondova za zaštitu životne sredine, a koje su takođe sastavni deo rebalansa. Pavlović je detaljno obrazložio uvođenje LED rasvete  na čitavoj teritoriji grada. Odlučeno je da se projekat finansira iz budžeta grada, što je značajno jeftinije nego kada bi se projekat realizovao kroz javno privatno partnerstvo. Očekuje se da pored kvalitetnijeg osvetljenja, grad godišnje samo na rasveti uštedi više od 60 miliona dinara, kao i da se investicija isplati za samo tri i po godine. Zameniće se zastarela rasveta u Hali sportova u Požarevcu u vidu eliminisanja ekološki neprihvatljivih izvora svetlosti, u iznosu od 4,5 miliona dinara a za rekonstrukcija javne rasvete instalacijom LED rasvete na teritoriji Grada Požarevca u funkciji zaštite životne sredine u vidu eliminisanja ekološoški neprihvatljivih izvora svetlosti i indirektnog smanjenja emisije štetnih gasova izdvojeno je 172 000 000 dinara.

Saša Pavlović izjavio je i da je odlučeno da se najkrupnije investicije realizuju prve kako se ne bi došlo u situaciju da se one izvode zimi. Takođe, odlučeno je da se pristupi rekonstrukciji svih ulaznih pravaca u grad, i da se to realizuje u narednih nekoliko godina. „Za sve ulice u kojima se rade podzemne instalacije već se rade projekti asfaltiranja. Mi već pravimo plan za sledeću godinu“, najavio je Pavlović. Od većih investicija kada je asfaltiranje u pitanju najavljeno je uređenje platoa ispred OŠ „Jovan Cvijić“ u Kostolcu. Što se ostalih radova na infrastrukturi tiče odlučeno je da se uradi kanalizacija u nekoliko desetina ulica širom grada, kao i da se uradi projekat izgradnje kanalizacione mreže za sve ulice koje izlaze na Požarevački partizanski odred.  Za izgradnju kišne kanalizacije ove godine odvojeno je 114 miliona dinara. Što se širenja toplifikacione mreže tiče, i za ovu godinu predviđeni su veliki radovi, pre svega u Ćirikovcu (79 miliona dinara) i na Sopotu (57 miliona), a značajna sredstva predviđena su i za rekonstrukciju postojeće mreže.

Upravljanje otpadom predstavlja veliki problem koje prethodne vlasti u Požarevcu nisu uspele da reše. Postojeća deponija je na kraju svojih kapaciteta, i moći će da se koristi do 2019. godine, a u tom periodu nije moguće izgraditi novu deponiju, koja mora biti regionalna, prema postojećim planovima i strategijama koje važe u Srbiji. Grad je za potrebe iznošenja i odlaganja smeća van teritorije grada odvojio 75 miliona dinara, dok je još 18 miliona izdvojeno za sanaciju divljih deponija. Zamenik gradonačelnika najavio je uvođenje usluge iznošenja smeća i u seoskim mesnim zajednicama. 

Vodosnabdevanje takođe spada u goruće probleme grada Požarevca. Za poboljšanje sistema vodosnabdevanja odlučeno je da se na vodoizvorištu Meminac ponovo uvede sistem za reversnu osmozu, i za te potrebe izdvojeno je 96 miliona dinara, dok bio njenim uvođenjem trebalo da se dobije dodatnih 60 l/s. Zamenik gradonačelnika najavio je dalja ulaganja u smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, i istakao da je JKP „Vodovod i kanalizacija“ pre dva meseca samo u jednom danu uspeo da sanira curenja na mreži u kojima je propadalo preko 2 000 metara kubnih vode dnevno. Gubici su i dalje visoki i nastaviće se sa rešavanjem tog problema, istakao je između ostalog Saša Pavlović. 

Odbornici su usvojili i Rebalans 1 programa poslovanja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu, predlog Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022. godine, predlog Programa o izmenama Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, predlog Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, predloge rešenja o davanju saglasnosti na planove poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, predlog Odluke o pogodnostima investitorima za direktne investicije na teritoriji Grada Požarevca….

Podeli sa drugima: Facebook Twitter