Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Nacrt prostornog plana – Saopštenje za javnostDraft Spatial Plan – Press Release

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Požarevca oglasilo je javni uvid u Nacrt Prostornog plana grada Požarevca (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana grada Požarevca na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), koji će se održati u trajanju od 30 dana, od 14.02.2012. godine do 14.03.2012. godine.

Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 10 do 14 časova u holu prvog sprata zgrade Gradske uprave grada Požarevca, gde se nalaze prostorije Odeljenja za urbanizam i građevinske poslove i u prostorijama zgrade Gradske opštine Kostolac.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana dana 22.02.2012. godine, sa početkom u 10 časova u maloj sali Centra za kulturu grada Požarevca, u ul. Jovana Šerbanovića br. 1, u Požarevcu.

Javna sednica Komisije za planove grada Požarevca, na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom javnog uvida, biće održana dana 23.03.2012. godine, sa početkom u 10 časova, u sali br. 107 Skupštine Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2. Javnoj sednici mogu da prisustvuju fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku, na pisarnici Gradske uprave grada Požarevca i Gradske opštine Kostolac, u toku trajanja javnog uvida, a zaključno sa 14.03.2012. godine.Republička agencija za prostorno planiranje RS oglasila je javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Kostolačkog ugljenog basena na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), koji će se održati u trajanju od 30 dana, od 06.02.2012. godine do 06.03.2012. godine.

Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9 do 14 časova u zgradama: Skuštine grada Požarevca, Gradske opštine Kostolac i Skupštine opštine Veliko Gradište.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana dana 22.02.2012. godine, sa početkom u 10 časova u maloj sali Centra za kulturu Požarevca, u ul. Jovana Šerbanovića br. 1, u Požarevcu.

Javna sednica Komisije za javni uvid, na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom javnog uvida, biće održana dana 19.03.2012. godine u sali br. 107 Skupštine Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2. Javnoj sednici mogu da prisustvuju fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku nadležnim gradskim, odnosno opštinskim upravama, u toku trajanja javnog uvida, a zaključno sa 06.03.2012. godine.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter