Почетак » Обавештења » О Граду
 

Нацрт просторног плана – Саопштење за јавностDraft Spatial Plan – Press Release

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца огласило је јавни увид у Нацрт Просторног плана града Пожаревца (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана града Пожаревца на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), који ће се одржати у трајању од 30 дана, од 14.02.2012. године до 14.03.2012. године.

Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 10 до 14 часова у холу првог спрата зграде Градске управе града Пожаревца, где се налазе просторије Одељења за урбанизам и грађевинске послове и у просторијама зграде Градске општине Костолац.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 22.02.2012. године, са почетком у 10 часова у малој сали Центра за културу града Пожаревца, у ул. Јована Шербановића бр. 1, у Пожаревцу.

Јавна седница Комисије за планове града Пожаревца, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 23.03.2012. године, са почетком у 10 часова, у сали бр. 107 Скупштине Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2. Јавној седници могу да присуствују физичка и правна лица која су поднела примедбе у писаном облику, на писарници Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац, у току трајања јавног увида, а закључно са 14.03.2012. године.Републичка агенција за просторно планирање РС огласила је јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (у даљем тексту: Нацрт Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), који ће се одржати у трајању од 30 дана, од 06.02.2012. године до 06.03.2012. године.

Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9 до 14 часова у зградама: Скуштине града Пожаревца, Градске општине Костолац и Скупштине општине Велико Градиште.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 22.02.2012. године, са почетком у 10 часова у малој сали Центра за културу Пожаревца, у ул. Јована Шербановића бр. 1, у Пожаревцу.

Јавна седница Комисије за јавни увид, на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида, биће одржана дана 19.03.2012. године у сали бр. 107 Скупштине Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2. Јавној седници могу да присуствују физичка и правна лица која су поднела примедбе у писаном облику надлежним градским, односно општинским управама, у току трајања јавног увида, а закључно са 06.03.2012. године.

Подели са другима: Facebook Twitter