Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Nacrt Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine Grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 014-30-5/2017  od 30.3.2017. godine daje se sledeće

O B A V E Š T E Nj E

O SAZVANOJ JAVNOJ RASPRAVI

            Dana 31.3.2017. godine sazvao sam javnu raspravu za sledeći akt:

  1. Nacrt Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022.

 Navedeni nacrt akta stavljen je na uvid na internet stranicama Grada Požarevca www.pozarevac.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i oglasnoj tabli Gradske opštine Kostolac.

Pozivaju se svi zainteresovani građani na području Grada Požarevca, pravna lica sa teritorije Grada Požarevca, Regionalna privredna komora, sredstva javnog obaveštavanja i drugi subjekti da učestvuju u javnoj raspravi u periodu od 6.4.2017. godine zaključno do 12.4.2017. godine i daju primedbe i predloge na naveden nacrt akta putem elektronske pošte na adresu ler@pozarevac.rs ili pisanim putem na adresu Gradska uprava Grada Požarevca, Sektor za lokalno-ekonomski razvoj, privredu i poljoprivredu, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac.

            Uzimanjem učešća u javnoj raspravi dajete doprinos donošenju kvalitetnijih odluka u Skupštini Grada Požarevca.

 Nacrt Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bojan Ilić s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter