Почетак » Обавештења » О Граду
 

Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022

На основу члана 8. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања јавности о одржавању јавне расправе („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/09 и 6/13) и Акта председника Скупштине Града Пожаревца о сазивању јавне расправе бр. 014-30-5/2017  од 30.3.2017. године даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О САЗВАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

            Дана 31.3.2017. године сазвао сам јавну расправу за следећи акт:

  1. Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022.

 Наведени нацрт акта стављен је на увид на интернет страницама Града Пожаревца www.pozarevac.rs, огласној табли Градске управе Града Пожаревца и огласној табли Градске општине Костолац.

Позивају се сви заинтересовани грађани на подручју Града Пожаревца, правна лица са територије Града Пожаревца, Регионална привредна комора, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 6.4.2017. године закључно до 12.4.2017. године и дају примедбе и предлоге на наведен нацрт акта путем електронске поште на адресу ler@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа Града Пожаревца, Сектор за локално-економски развој, привреду и пољопривреду, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац.

            Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини Града Пожаревца.

 Нацрт Стратегије одрживог развоја Града Пожаревца 2017-2022.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter