Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Namirnice na pijacama besprekorne

Na 77. sednici Gradskog veća odlučivano je o pedesetak tačaka dnevnog reda od kojih izdvajamo sledeće.

Članovi veća usvojili su tromesečni izveštaj Veterinarsko specijalističkog instituta Požarevac prema kome je ispravnost namirnica životinjskog porekla na pijacama u Požarevcu i Kostolcu stoprocentna.

Usvojen je godišnji i tromesečni izveštaj Komisije za socijalna pitanja. Ukupan iznos na ime jednokratnih pomoći iznosi nešto preko 6,2 miliona dinara, u šta se ubraja i radno angažovanje lica koja su imala socijalnu potrebu, kao i isplaćeni troškovi na ime troškova vantelesne oplodnje.

Odobrena je prenamena sredstava Sportskom centru u Požarevcu za hidrante, s obzirom da ta investicija nije bila započeta, a prenamena smo je izvršena kako bi se čitav mokri čvor doveo u zadovoljavajuće stanje. Ukupan iznos sredstava za ovu investiciju iznosi bezmalo 1,9 miliona dinara.

Usvojen je šestomesečni izveštaj, i prosleđen Višem tužilaštvu u Požarevcu, s obzirom da su sredstva koja su prikupljena iz krivičnih dela, za koja postoji nagodba sa počiniocima tih lakših krivičnih dela, tako da oni vrše uplate na namenski račun grada Požarevca odakle se namenski troše za humanitarne, zdravstvene i druge socijalne namene. Ukupan iznos koji je bio uplaćen u 2011. godini je više od 4,4 miliona dinara a bezmalo 2 miliona izdvojeno je pre za jednog učenika koji je bolestan od karcinoma kao i za podršku opštoj akciji „Bitka za bebe“ u kojoj je obezbeđen novac za inkubator za bolnicu i medicinske uređaje potrebne Domu zdravlja. Preostali iznos sredstava od 350.000 je određen za višednevnu ekskurziju štićenika Centra za decu ometenu u razvoju u Atomskoj banji.

Odobrena je i simbolična suma po zahtevu Paraolimpiskog komiteta za učešće sportista sa invaliditetom na paraolimpijskim igrama u Londonu kako bi doprineli licima sa posebnim potrebama olakšanu integraciju u zajednicu.

Što se tiče zahteva Centra za socijalni rad da od sredstava prikupljenih iz pomenutih nagodbi ,članovi Veća su odobrili sredstva za kupovinu specijalne opreme za vozilo, koje je nabavljeno prošle godine, a namenjeno je deci sa posebnim potrebama.

Agrarni fond je podneo zahtev i dobio saglasnost za subvenciju namenjenu nabavci lekova za pčele i preglede pa smo za šta je odobreno 300.000 dinara.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter