Почетак » Обавештења » О Граду
 

Наредба из Штаба за ванредне ситуације града ПожаревцаThe order from staff of the emergency center Pozarevac

На основу одлуке Владе Републике Србије, у циљу заштите енергетског система, Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца, на телефонској седници, одржаној дана 09. 02. 2012. године, донео је следећу:

Н А Р Е Д Б У

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим потрошачима електричне енергије, који енергију користе за декоративну и рекламну расвету, исту искључе до даљњег.

2. ДА СЕ ДОГРЕВАЊЕ на електричну енергију у просторијама пословних објеката сведе на минимум

3. ДА СВА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ која нису од виталног значаја за свакодневно функционисање града Пожаревца, сведу потрошњу електричне енергије на технолошки минимум

4. КОНТРОЛУ ОВЕ НАРЕДБЕ вршиће Одељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција и Одељење комуналне полиције.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке Владе Републике Србије и препоруке Електропривреде Србије, а ради заштите енергетског система, на територији Републике Србије, потребно је ограничити потрошњу електричне енергије за све кориснике, осим предузећа и установе која су од виталног значаја за град.

У колико се предузећа, установе и грађани не буду придржавали ове наредбе, Електропривреда ће приступити селективном искључењу највећих потрошача електричне енергије и увођења рестрикција.

На основу свега горе изнетог Штаб за ванредне ситуације донео је Одлуку као у диспозитиву.На основу одлуке Владе Републике Србије, у циљу заштите енергетског система, Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца, на телефонској седници, одржаној дана 09. 02. 2012. године, донео је следећу:

Н А Р Е Д Б У

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим потрошачима електричне енергије, који енергију користе за декоративну и рекламну расвету, исту искључе до даљњег.

2. ДА СЕ ДОГРЕВАЊЕ на електричну енергију у просторијама пословних објеката сведе на минимум

3. ДА СВА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ која нису од виталног значаја за свакодневно функционисање града Пожаревца, сведу потрошњу електричне енергије на технолошки минимум

4. КОНТРОЛУ ОВЕ НАРЕДБЕ вршиће Одељење за инспекцијске послове – Комунална инспекција и Одељење комуналне полиције.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Одлуке Владе Републике Србије и препоруке Електропривреде Србије, а ради заштите енергетског система, на територији Републике Србије, потребно је ограничити потрошњу електричне енергије за све кориснике, осим предузећа и установе која су од виталног значаја за град.

У колико се предузећа, установе и грађани не буду придржавали ове наредбе, Електропривреда ће приступити селективном искључењу највећих потрошача електричне енергије и увођења рестрикција.

На основу свега горе изнетог Штаб за ванредне ситуације донео је Одлуку као у диспозитиву.

Подели са другима: Facebook Twitter