Početak » Život u Požarevcu » Obrazovanje i kultura
 

Narodni muzej PožarevacNational Museum Pozarevac

Narodni muzej je muzej kompleksnog tipa, osnovan 1895. godine i njegove zbirke su smeštene u pet objekata. U glavnoj zgradi muzeja (Voje Dulića 10) u toku je priprema nove stalne postavke na kojoj će biti zastupljeni arheološki predmeti i praistorijske, antičke, viminacijumske i srednjovekovne zbirke. Među brojnim vrednim eksponatima posebno mesto svakako zauzimaju freske iz fresko oslikanih grobova iz Viminacijuma i grb Viminacijuma, ostava srebrnog nakita iz sela Bare, kao i predmeti izrađeni od svih vrsta metala (bronze, srebra, zlata, olova, gvožđa), stakla, kosti, staklene paste, gline, mermera. U zbirkama se nalaze kolekcije nakita, oružja (izrađenog od metala, kamena), alatki, posuđa (od stakla, metala, gline), fibula, žižaka i dr.

U dvorištu iste zgrade je i lapidarijum u kome se nalaze skulpture, nadgrobne stele, sarkofazi, delovi arhitektonske plastike, stubovi i kapiteli . Galerija spomen zbirke Miodraga Markovića (Voje Dulića 12) izlaže umetničke slike na stalnoj postavci. Neki od umetnika čije se slike nalaze u zbirci su: Jovan Bijelić, Milan Konjović, Zora Petrović, Ljubica Sokić, Peđa Milosavljević i dr. U Muzeju kulturne istorije (Nemanjina 9), u građanskoj kući, nalazi se etnološka postavka građanske kulture s kraja 19. i početka 20. veka. U Kući Dobrnjčevih je izložen deo istorijske zbirke ( Požarevački mir, I i II srpski ustanak). U Etno parku na brdu Tulba je izložba na otvorenom (objekti narodnog graditeljstva). Muzej izdaje časopis Viminacium, od 1986. godine i do sada je izašlo 15 brojeva.

Adresa:  Dr. Voje Dulića 10-12, 12000 Požarevac, Srbija

Telefon: 012/223-597The National Museum is a museum complex institution, founded in 1895th year and its collections are housed in five buildings. The main museum building (Voje Dulic 10) during the preparation of a new permanent exhibition on which will be represented and prehistoric archaeological objects, ancient, medieval and Viminacium collection. Among the many valuable exhibits special place belongs to frescoes fresco painted tombs from Viminacium and the emblem of Viminacium, a silver jewelry store in the village of Bare, as well as items made from all kinds of metal (bronze, silver, gold, lead, iron), glass, bone, glass paste, clay, marble. The collections are collections of jewelry, weapons (made of metal, stone), tools, tableware (glass, metal, clay), fibula, lamps, etc.. 

In the courtyard of the same building and lapidarium which includes sculptures, stelae, sarcophagi, architectural plastic parts, columns and capitals. Gallery memorial collection of Miodrag Markovic (Voje Dulic 12) exhibits paintings on permanent display. Some of the artists whose paintings are in the collection are: John Bijelic, Milan Konjovic, Zora Petrovic Ljubica Sokic, Pedja Milosavljevic etc. In the Museum of Cultural History (Nemanjina 9), in a civil house, there is an ethnological exhibition civic culture of the late 19th and early 20 century. In the „Kuci Dobrnjcevih“ with a part of historical collections („Pozarevacki mir“, I and II Serbian Uprising).  Museum publishes Viminacium, since 1986. and so far has produced 15 issues.

Address: Dr Voje Dulic 10-12, 12000 Pozarevac, Serbia

Phone: 012/223-597

Podeli sa drugima: Facebook Twitter