Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Negovanje iskrenih odnosa sa GrcimaFostering a genuine relationship with the Greeks

Gradonačelnik Požarevca, Miomir Ilić, predsednik Društva srpsko-grčkog prijateljstva „Rista Kolonjas“, sa saradnicima, priredio je u svečanoj sali Gradskog zdanja svečanost povodom realizacije zapaženog programa ovog Udruženja, koji je obuhvatio konkurse za tematske slikarske radove sa dečje kolonije i literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola koja je nedavno održana, a među gostima bili su spedstavnici Nacionalnog saveta grčke nacionalne amnjine u Srbiji.

Negovanje istorijskog prijateljstva

Negovanje istorijskog prijateljstva

Društvo srpsko – grčkog prijateljstva „Risto Kolonjas“ osnovano je 2011. godine u Požarevcu i okuplja oko 130 članova i aktivno ostvaruje programe i projekte iz oblasti kulture, kursa grčkog jezika i turizma, rekao je u svom obraćanju Miomir Ilić, predsednik društva i dodao: „Svake godine raspisujemo konkurs za najbolje likovne i literarne radove, a od ove godine i za najbolje učesnike dečje likovne kolonije. Svi projekti su realizovani, uz učešće škola i ustanova kulture, a uz pomoć lokalne samouprave. Ostvaren je susret sa predstavnicima bratskog grada Janjine. Ranijih godina bili smo gosti Iraklije. Sve manifestacije i susreti doneli su plodotvornu saradnju dva naroda u oblastima kulture, istorije i turizma, u cilju daljeg unapređenja prijateskih odnosa i saradnje dva naroda“.

Zbog uspešnih i raznovrsnih aktivnosti Društva „Rista Kolonjas“, ovoj svečanosti prisustvovao je i predsednik Nacionalnog saveta grčke nacionalne manjine u Srbiji Vasilios Provelegios, koji je ukazao na značaj grčko – srpskog prijateljstva, kao i saveta.

Vasilios Provelegios

Vasilios Provelegios

 

-Opredeljenje novog nacionalnog Saveta grčke nacionalne manjine je da, uz saradnju sa udruženjima grčko – srpskog prijateljstva iz cele Republike Srbije, unapređuje naše bratstvo i našu dobru saradnju. Ovo je prvo Društvo grčko – srpskog prijateljstva kojem smo se odazvali. Ovom prilikom želim da napomenem da je Požarevac izuzetno strateški važan za grčku nacionalnu manjinu i da ćemo odavde krenuti u plodonosnije nove pohode u razvijanju naših bratskih odnosa, istakao je, između ostalog Provelegios.

Najboljim učesnicima literarnog i likovnog konkursa dodeljena su priznanja.

Mayor Pozarevac, Miomir Ilic, the president of the Serbian-Greek Friendship „Rista Kolonjas“, his associates, hosted in the hall of City buildings ceremony realization notable programs of the Association, which included competitions for themed painting works with children’s colonies and literary works of students primary and secondary schools which recently took place, and among the guests were spedstavnici the National Council of the Greek national amnjine in Serbia.

Negovanje istorijskog prijateljstva

The Association of Serbian – Greek Friendship „Risto Kolonjas“ was founded in 2011 in Pozarevac and has about 130 members and actively executes programs and projects in the field of culture, the course of the Greek language and tourism, said in his speech Miomir Ilic, president of the society and added: „Every year, announces a competition for the best artistic and literary works, and this year for the best participants of children’s art colony. All projects were implemented with the participation of schools and cultural institutions, and with the help of local government. There has been meeting with representatives of fraternal city of Ioannina. In previous years we have been guests of Heraclius. All events and meetings have brought fruitful cooperation between the two nations in the fields of culture, history and tourism, in order to further improve prijateskih relations and cooperation between the two nations. „

Due to the successful and diverse activities of the Company „Rista Kolonjas“, this ceremony was attended by the President of the National Council of the Greek national minority in Serbia Vasilios Provelegios, who stressed the importance of the Greek – Serbian friendship and advice.

Vasilios Provelegios

-Opredeljenje New National Council of the Greek national minority is that, in cooperation with associations of the Greek – Serbian friends from all over the Republic of Serbia, improving our brotherhood and our good cooperation. This is the first Greek Society – Serbian friendship which we responded. On this occasion I would like to mention that Pozarevac very strategically important for the Greek national minority and we’ll go from here to fruitful new hikes in the development of our fraternal relations, said, among other things Provelegios.

The best participants of the literary and artistic competitions were awarded prizes.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter