Početak » Obaveštenja » Servisne informacije
 

Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u pojedinim ulicama u gradu

Dana 3.11.2020. godine završeni su radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije na tri lokacije:

 1. Deligradska, Skopljanska i Prilepska
 2. 27. aprila, Kučevačka, Žagubička, Zaječarska, Crnotravska, Leskovačka, 4. jula, Pirotska i Cincar Janka
 3. Knićaninova, Uglješina i Sremska

Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u ulicama: Deligradskoj, Skopljanskoj i Prilepskoj podrazumeva sledeće izmene:

 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Deligradskoj, u delu od Svetosavske do Skopljanske, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od Svetosavske ka Skopljanskoj,
 • Izmena režima saobraćaja u ulici Skopljanskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od Deligradske prema Prilepskoj,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Prilepskoj, u delu od Skopljanske do Kosovske, tako da novi smer kretanja bude od Skopljanske ka Kosovskoj

Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u ulicama: 27. aprila, Kučevačkoj, Žagubičkoj, Zaječarskoj, Crnotravskoj, Leskovačkoj, 4. jula, Pirotskoj i Cincar Janka podrazumeva sledeće izmene:

 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Kučevačkoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Ive Marinkovića ka ulici 27. aprila,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Žagubičkoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Ive Marinkovića,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Zaječarskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Vukice Stanković ka ulici 27. aprila,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Crnotravskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Vukice Stanković,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Leskovačkoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Vukice Stanković ka ulici 27. aprila,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici 4. jula, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Vukice Stanković,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Pirotskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Vukice Stanković ka ulici 27. aprila,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Cincar Janka, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice 27. aprila ka ulici Vukice Stanković.

Nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u ulicama: Knićaninovoj, Uglješinoj i Sremskoj podrazumeva sledeće izmene:

 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Sremskoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Knićaninove ka ulici Uglješinoj,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Knićaninovoj, u delu od ulice Jugovićeve do Sremske, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od od ulice Jugovićeve do Sremske,
 • Izmenu režima saobraćaja u ulici Uglješinoj, tako što se sadašnji dvosmerni režim menja u jednosmerni sa smerom kretanja od ulice Stanoja Glavaša ka ulici Knićaninovoj.
Podeli sa drugima: Facebook Twitter