Почетак » Актуелно » О Граду
 

The new substation in the LucicaНова трафо страница у Лучици

Representatives of the social enterprise „Elektromorava“ and the town of Pozarevac launched the work of pole transformer station in the village Lucica, which is significantly improved power supply in Lucica and hamlets Popovcic.

Power transformer has a 250 KV power amps and the construction cost is 7.8 million. Half of the funds invested by the power companies and the city of Pozarevac. Director „Elekromorava“ Marija Lazic said that investments in the distribution system in this area in 2011. year is around 41 million dinars.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic announced that the park in the front of „Elekromorava“ will be renovated at Davorjanka Paunovic street. Milosavljevic said that „Eletromorava“ and the town of Pozarevac will work on the preparation of joint projects that will run in the budgets of local governments and PD Center Kragujevac.Представници друштвеног предузећа „Електроморава“ и града Пожаревца пустили су у рад стубну трафостаницу у насељу Лучица чиме је знатно побољшано снабдевање електричном енергијом Лучице и засеока Поповчић.

Трафо има снагу од 250 кВ Ампера, а изградња је коштала 7,8 милиона динара. По половину средстава уложили су Електродистрибуција и град Пожаревац.

Директор „Електромораве“ Марија Лазић, каже да су улагања у дистрибутивни систем на овом подручју у 2011. години око 41 милиона динара.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић је најавио је да ће на пролеће наредне године бити ​​уређен парк и површине испред зграде „Електромораве“ у улици Даворјанке Пауновић. Милосављевић је рекао да ће „Елетроморава“ и град Пожаревац у будућности радити на припреми заједничких пројеката које ће кандидовати у буџетима локалне самоуправе и ПД Центар Крагујевац.