Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Nova zgrada bolnice spremna za pacijenateThe new hospital building is ready for patients

Uz prisustvo čelnih funkcionera lokalne samouprave grada Požarevca, obećano je da će, nakon 15 godina, zgrada namenjena porodilištu u krugu požarevačke Opšte bolnice, početi da prima pacijente. Naime, ovih dana su otvorena vrata ove zdravstvene ustanove čiji je prostor prenamenjen zahvaljujući, pre svega, koordiniranoj saradnji lokalne samouprave i Ministarstva zdravlja i saradnji sa prekograničnim partnerom – bolnicom u Rešici u susednoj Rumuniji. Projekat u okviru IPA programa prekogranične saradnje bolnica u Požarevcu dobila je u decembru 2012. i u decembru 2014. godine je prvi deo projekta završen. Potpuno je osposobljeno 2200 kvadrata korisne površine i dvadesetak ambulanti je spremno da primi pacijente počev od Nove godine. Ostaje da se urade još tri etaže narednih godina – ginekološki, hirurški i operacioni blok, rekao je na otvaranju uz prisustvo mnogobrojnih zvanica i lekara, prekograničnog partnera direktora bolnice u Rešici i državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja profesora Verislava Vekića direktor Opšte bolnice u Požarevcu, dr Srećko Bosić:

-Posle 15 godina dočekali smo da se nalazimo u novoj zgradi koja je spremna za rad. Nije bilo lako. Kada smo pre dve godine ušli u projekat nismo znali na šta ćemo sve naići. Međutim, mi uspevamo da završimo projekat na vreme, i uspeli smo da osposobimo 2200 kvadrata korisne površine za ambulantno – klinički rad. Svega ovoga ne bi bilo da nije postojao kontinuitet i sloga. Zahvaljujem se svima koji su doprineli da ova zgrada postane vitalna i da oživi, izjavio je između ostalog Bosić.

U novoj zgradi bolnice

U novoj zgradi bolnice

Na otvaranju urgentnog centra u novoj zgradi požarevačke bolnice bio je i profesor Verislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, koji je rekao da je ovo primer sjajne saradnje lokalne samouprave i Ministarstva zdravlja i da je Požarevac zaslužio da posle 15 godina čekanja dobije savremen medicinski centar. Bolnica koja služi potrebama 200.000 stanovnika Braničevskog okruga, prima godišnje preko 20.000 pacijenata, u kojoj se uradi preko 5000 operacija napravila je korak napred, rekao je Vekić:

-Ova bolnica je davno zasluživala jednu ovakvu ustanovu. Ministarstvo zdravlja je pomoglo u granicama svojih mogućnosti. Nadamo se da ćemo jednim racionalnim planom napraviti projekciju za osposobljavanje preostale tri etaže i da će Požarevac dobiti zdravstvenu ustanovu kakvu zaslužuje, dodao je Vekić.

 

U novoj zgradi bolnice

U novoj zgradi bolnice

 With the presence of the heads of local government Pozarevac, promised that after 15 years, the building designed maternity ward within Pozarevac General Hospital, will begin to receive patients. In fact, these days they open the doors of this health institution whose space prenamenjen due primarily coordinated cooperation between local governments and the Ministry of Health and cross-border cooperation with a partner – a hospital in Resita in neighboring Romania. Project IPA CBC programs hospital in Pozarevac received in December 2012 and in December 2014 the first part of the project has been completed. Fully trained 2200 square meters of usable area and two dozen ambulances ready to receive patients starting in the New Year. It remains to be done three floors next year – gynecological, surgical and surgical block, said at the opening of the presence of numerous guests and doctors, cross-border partner director of the hospital in Resita and Secretary of State in Ministry of Health professor Verislav Vekić director of the General Hospital in Pozarevac, dr. Srecko Bosic:

-After 15 years we have welcomed that we are in a new building that is ready for operation. It was not easy. When two years ago we entered the project we did not know what we will encounter. However, we manage to finish the project on time, and we managed to put into operation in 2200 square meters of usable area for outpatient – clinical work. All this would not have been that there was no continuity and style. I thank all those who contributed to this building becomes vital to revive and said among other things Bosić.

U novoj zgradi bolnice

At the opening of the Emergency Center in the new building Pozarevac hospital was a professor Verislav Vekić, State Secretary in the Ministry of Health, who said that this is a great example of cooperation between local government and the Ministry of Health and the Pozarevac deserved that after 15 years of waiting receives a modern medical center . A hospital that serves the needs of 200,000 people Braničevski district, receives annually more than 20,000 patients, where the offices of more than 5,000 operations made a step forward, said Vekić:

-This Hospital has long deserved such an institution. The Ministry of Health has helped the limits of its possibilities. We look forward to a rational plan to make a projection for the training of the remaining three floors and will Pozarevac get a health facility they deserve, said Vekić.

 

U novoj zgradi bolnice

Podeli sa drugima: Facebook Twitter