Почетак » Актуелно » О Граду
 

Нова зграда болнице спремна за пацијенатеThe new hospital building is ready for patients

Уз присуство челних функционера локалне самоуправе града Пожаревца, обећано је да ће, након 15 година, зграда намењена породилишту у кругу пожаревачке Опште болнице, почети да прима пацијенте. Наиме, ових дана су отворена врата ове здравствене установе чији је простор пренамењен захваљујући, пре свега, координираној сарадњи локалне самоуправе и Министарства здравља и сарадњи са прекограничним партнером – болницом у Решици у суседној Румунији. Пројекат у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње болница у Пожаревцу добила је у децембру 2012. и у децембру 2014. године је први део пројекта завршен. Потпуно је оспособљено 2200 квадрата корисне површине и двадесетак амбуланти је спремно да прими пацијенте почев од Нове године. Остаје да се ураде још три етаже наредних година – гинеколошки, хируршки и операциони блок, рекао је на отварању уз присуство многобројних званица и лекара, прекограничног партнера директора болнице у Решици и државног секретара у Министарству здравља професора Верислава Векића директор Опште болнице у Пожаревцу, др Срећко Босић:

-После 15 година дочекали смо да се налазимо у новој згради која је спремна за рад. Није било лако. Када смо пре две године ушли у пројекат нисмо знали на шта ћемо све наићи. Међутим, ми успевамо да завршимо пројекат на време, и успели смо да оспособимо 2200 квадрата корисне површине за амбулантно – клинички рад. Свега овога не би било да није постојао континуитет и слога. Захваљујем се свима који су допринели да ова зграда постане витална и да оживи, изјавио је између осталог Босић.

У новој згради болнице

У новој згради болнице

На отварању ургентног центра у новој згради пожаревачке болнице био је и професор Верислав Векић, државни секретар у Министарству здравља, који је рекао да је ово пример сјајне сарадње локалне самоуправе и Министарства здравља и да је Пожаревац заслужио да после 15 година чекања добије савремен медицински центар. Болница која служи потребама 200.000 становника Браничевског округа, прима годишње преко 20.000 пацијената, у којој се уради преко 5000 операција направила је корак напред, рекао је Векић:

-Ова болница је давно заслуживала једну овакву установу. Министарство здравља је помогло у границама својих могућности. Надамо се да ћемо једним рационалним планом направити пројекцију за оспособљавање преостале три етаже и да ће Пожаревац добити здравствену установу какву заслужује, додао је Векић.

 

У новој згради болнице

У новој згради болнице

 With the presence of the heads of local government Pozarevac, promised that after 15 years, the building designed maternity ward within Pozarevac General Hospital, will begin to receive patients. In fact, these days they open the doors of this health institution whose space prenamenjen due primarily coordinated cooperation between local governments and the Ministry of Health and cross-border cooperation with a partner – a hospital in Resita in neighboring Romania. Project IPA CBC programs hospital in Pozarevac received in December 2012 and in December 2014 the first part of the project has been completed. Fully trained 2200 square meters of usable area and two dozen ambulances ready to receive patients starting in the New Year. It remains to be done three floors next year – gynecological, surgical and surgical block, said at the opening of the presence of numerous guests and doctors, cross-border partner director of the hospital in Resita and Secretary of State in Ministry of Health professor Verislav Vekić director of the General Hospital in Pozarevac, dr. Srecko Bosic:

-After 15 years we have welcomed that we are in a new building that is ready for operation. It was not easy. When two years ago we entered the project we did not know what we will encounter. However, we manage to finish the project on time, and we managed to put into operation in 2200 square meters of usable area for outpatient – clinical work. All this would not have been that there was no continuity and style. I thank all those who contributed to this building becomes vital to revive and said among other things Bosić.

У новој згради болнице

At the opening of the Emergency Center in the new building Pozarevac hospital was a professor Verislav Vekić, State Secretary in the Ministry of Health, who said that this is a great example of cooperation between local government and the Ministry of Health and the Pozarevac deserved that after 15 years of waiting receives a modern medical center . A hospital that serves the needs of 200,000 people Braničevski district, receives annually more than 20,000 patients, where the offices of more than 5,000 operations made a step forward, said Vekić:

-This Hospital has long deserved such an institution. The Ministry of Health has helped the limits of its possibilities. We look forward to a rational plan to make a projection for the training of the remaining three floors and will Pozarevac get a health facility they deserve, said Vekić.

 

У новој згради болнице

Подели са другима: Facebook Twitter