Почетак » Обавештења » О Граду
 

Нови ценовник услуга ЈКП “Комуналне службе” из Пожаревца за 2013. годинуThe new pricelist of PUC “Public utilities” from Pozarevac in 2013. year

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ( “Службени гласник РС”, бр. 88/11 ) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-4/2013-21 од 25. јануара 2013. године, Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца, објављује на огласној табли и сајту града Пожаревца, www.pozarevac.rs :

1 – захтев ЈКП “Комуналне службе” из Пожаревца, бр. 01-6505/1 од 18. децембра 2012. године, за давање сагласности на нови ценовник услуга предузећа,

2 – Образложење на предлог за повећање цена услуга предузећа,

3 – Одлуку Управног одбора  ЈКП “Комуналне службе” из Пожаревца, бр. 01-6474/2 од 17. децембра 2012. године са образложењем и

4 – нови ценовник услуга  ЈКП “Комуналне службе” из Пожаревца.

 Нови ценовник услуга  ЈКП “Комуналне службе” за 2013. годинуPursuant to Article 28 Paragraph 4 Law on Communal Activities (“Official Gazette of RS”, no. 88/11) and Decision of the City Council of Pozarevac, no. 01-06-4/2013-21 of 25 January 2013. , Department of Economics and Finance, the City of Pozarevac on the bulletin board and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs:
1 – request PUC “Public utilities” from Pozarevac, no. 01-6505/1 of 18 December 2012. year for approval of the new pricing service company,
2 – Reasons for the proposal to increase the price of services companies,

3 – Decision of the Board of Directors PUC “Public utilities” from Pozarevac, no. 01-6474/2 of 17 December 2012. The rationale and the
4 – new price list PUC “Public utilities” from Pozarevac.

 The new pricelist of PUC “Public utilities” from Pozarevac in 2013. year

Подели са другима: Facebook Twitter