Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Novi cenovnik usluga JKP „Komunalne službe“ iz Požarevca za 2013. godinu

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima ( „Službeni glasnik RS“, br. 88/11 ) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-4/2013-21 od 25. januara 2013. godine, Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca, objavljuje na oglasnoj tabli i sajtu grada Požarevca, www.pozarevac.rs :

1 – zahtev JKP „Komunalne službe“ iz Požarevca, br. 01-6505/1 od 18. decembra 2012. godine, za davanje saglasnosti na novi cenovnik usluga preduzeća,

2 – Obrazloženje na predlog za povećanje cena usluga preduzeća,

3 – Odluku Upravnog odbora  JKP „Komunalne službe“ iz Požarevca, br. 01-6474/2 od 17. decembra 2012. godine sa obrazloženjem i

4 – novi cenovnik usluga  JKP „Komunalne službe“ iz Požarevca.

 Novi cenovnik usluga  JKP „Komunalne službe“ za 2013. godinu

Podeli sa drugima: Facebook Twitter