Почетак » Актуелно » О Граду
 

New facilities in the „Ljubicevo“Нови објекти у Ергели „Љубичево“

In the area of ​​the Ergela (Paddock) „Ljubicevo“ new facilities opened in order to create better conditions for the reception of guests in this oasis of greenery and flowers, with hanging out with the noblest animal. It was built in a modern car park on an area of ​​900 square meters and a summer bar of 48 squares, and the area around the souvenir shops is paved.

– Total cost of 6.9 million dinars, says the director of a public company „Ljubicevo“ Vladan Jankovic. Money fund have provided a budget for environmental protection and city Pozarevac. According to the Director Jankovic this year invested about 12 million dinars for the implementation of projects in Ljubicevo of which about 1.5 million dinars from own funds.

The head of the budget of the fund for the Environment protection, MP Zarko Pivac said that this year „Ljubicevo“ received two lipizzaner horses and bought one. Purchased a carriage and two have been restored and equipped to drive visitors. The Garden of Princess Ljubica is rearranged, refurbished public toilets and purchased lawnmowers. Pivac said that this is the will of the inhabitants of Pozarevac, local governments and employees of the „Ljubicevo“ to return to the horse farm, he said, „Roads old glory“.

Director of Ljubicevo stated that in the next year plans to set the barn, which he says, is one of the oldest in Serbia and is a cultural monument. The intention is to regulate „trophy room“ for formal receptions and high guests as a place where all guests will be able to see for themselves what is the oldest stables in Serbia means as a place where traditions are kept and national identity.На простору Ергеле „Љубичево“ отворени су нови објекти ради стварања бољих услова за пријем гостију који су у овој оази зеленила и цвећа, уз дружење са најплеменитијом животињом, све бројнији. Изграђено је савремено паркиралиште на површини од 900 квадратних метара и летњи шанк од 48 квадрата, а простор око сувенирнице је поплочан.

– Све је коштало 6,9 милиона динара, каже директор јавног предузећа „Љубичево“ Владан Јанковиц. Новац су обезбедили буџетски Фонд за заштиту Животне средине и град Пожаревац. Према речима директора Јанковића ове године уложено око 12 милиона динара за реализацију пројеката у Љубичеву од цега је око 1,5 милиона динара сопствених средстава.

Челник буџетског Фонда за заштиту Животне средине, народни посланик Жарко Пивац наводи да је ове године „Љубичево“ добило два липицанера и купило једног. Купљен је један фијакер а два су поправљена и опремљена за вожњу посетилаца. Уређен је Врт Кнегиње Љубице, реновиран јавни тоалет и набављена косилица за травњаке. Пивац је истакао да ово представља вољу житеља Пожаревца, локалне самоуправе и запослених у „Љубичеву“ да Ергелу врате на, како је рекао, „Путеве старе славе“.

Директор Љубичева је навео да се у наредној години планира уређење штале,  за коју каже да је једна од најстаријих у Србији и представља споменик културе.  Намера је да се уреди и Трофејна сала за свечане пријеме високих званица али и као место где ће сви гости моћи да се увере шта најстарија Ергела у Србији значи као место у коме се чувају традиција и национални идентитет.

Подели са другима: Facebook Twitter