Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Novi servis u Uslužnom centru

Od danas će sekretari Mesnih zajednica sa teritorije grada Požarevca sve svoje poslove obavljati u Uslužnom centru.

Kako je istakao Aleksandar Simonović, načelnik Gradske uprave Požarevac oni će izdavati određena uverenja i obavljati druge aministrativno tehničke poslove, koji će omogućiti bolju komunikaciju građana i Saveta mesnih zajednica. Simonović je još dodao:

Aleksandar Simonović

“Od danas će sekretari svih mesnih zajednica sa teritorije Grada Požarevca svoje poslove obavljati i u Uslužnom centru. Oni će izdavati određena uverenja i obavljati druge administrativno-tehničke poslove, čime će omogućiti komunikaciju između građana i Saveta MZ. Smatramo da ćemo time što će sekretari svih MZ na teritoriji Grada Požarevca biti smešteni na ovu lokaciju, omogućiti da građani svoje potrebe obavljaju na brži i jendostavniji način. Verujemo da smo na ovaj način zaokružili jednu celinu, s obzirom da se u Uslužnom centru već nalaze matičari koji izdaju Uverenja o državljanstvu, Izvode iz matičnih knjiga rođenih, zaposleni koji obavljaju poslove koji se odnose na izbegla i raseljena lica, kao i dva diplomirana pravnika koji pružaju usluge pravne pomoći“.

Načelnik Gradske uprave Aleksandar Simonović je dodao da će Gradska uprava nastaviti da radi u pogledu zadovoljenja potreba građana na što brži i jendostavniji način, a očekuju se uskoro i nove usluge u Uslužnom centru.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter