Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Novi vodovod do Nove godineNew plumbing until the New Year

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović, sa njihovim saradnicima, rukovodioci nadležnih javnih preduzeća i izvođača radova, posetili su više gradilišta kapitalnih objekata infrastrukture u gradu, a prema rečima gradonačelnika Ilića, novi deo vodovoda biće završen pre Nove godine.

Jedna od lokacija u centru grada na kojoj se izgrađuje kišni kolektor je Stari korzo, tako da će, prema rečima Saše Valjarevića, direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, biti rešen višegodišnji problem sa vodovodnom mrežom. U Mesnoj zajednici „Burjan“ izvode se radovi na zameni azbestnog cevovoda na deonici od Takovske do Nemanjine i prvom delu Dunavske ulice. Za sad je urađeno oko 350 metara cevovoda, što je otprilike polovina predviđenih radova. Vrednost radova je 20 miliona dinara. Prema Valjarevićevim rečima, u toku 2015. godine biće nastavljen projekat zamene azbestnog cevovoda i u drugim delovima grada. Valjarević je podsetio da su čitavom dužinom ulice Bratstva i jedinstva postavljene su nove vodovodne cevi u dužini od 1,6 kilometara, a vrednost radova je bio oko 40 miliona dinara. Građani sada imaju stabilno snabdevanje vodom.

Vodovod_2014

Pri kraju su i radovi na izgradnji kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac koji je od vitalnog značaja za grad, a naročito kod obilnih padavina. Paralelno sa postavljanjem cevi za kolektor radi se na projektima za prijem kišnice sa Varoškog brda i ulice Požarevački partizanski odred. Te investicije trebalo bi da budu naredne godine. Kolektor je važan jer bi trebalo da odvodi kišnicu s brda u brežanski kanal. Ista ta kišnica se sliva Hajduk Veljkovom i ulicom Požarevačkog partizanskog odreda i tokom intenzivnijih padavina plavi podrume i ulice u centru grada.

Vodovod_slika_2014

Prilikom ove posete funkcionera lokalne samouprave gradilištima, zamenik gradonačelnika Miodrag Stepanović je konstatovao da dobro napreduju i radovi na fekalnom kolektoru od Požarevca do Lučice, koji će biti produžen i prema Prugovu, čijom će izgradnjom, uz deo kolektora u Ljubičevu, glavno izvorište „Ključ“ iz koga se grad snabdeva vodom za piće biti potpuno zaštićeno.

Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, Deputy Mayor Miodrag Stepanović, with their associates, managers of public enterprises and competent contractors visited the site more capital infrastructure facilities in the city, according to Mayor Ilic, a new part of the water supply system will be completed before the new year.

One of the locations in the city center which is built rain collector is street „Stari Korzo“, so that, according to Saša Valjarević, director of the PUC „Waterworks and Sewerage“, perennial problem will be solved with the water supply network. The local community „Burjan“ work is being done to replace asbestos pipeline on the section of Takovska to Nemanjina st. and the first part of the Danube street. For now it’s done about 350 meters of the pipeline, which is roughly half of the planned works. The value of works is 20 million dinars. According to Valjarević, during 2015, the project will be continued replacement of asbestos piping and in other parts of the city. Valjarević reminded that the entire length of the street Brotherhood and Unity were installed new water pipes with a length of 1.6 kilometers, and the value of the work was about 40 million. Citizens now have a stable water supply.

Vodovod_2014

At the end of the works on the construction of rainwater in the street Knez Milos wreath which is of vital importance for the city, especially with heavy rainfall. In parallel with setting the pipes for sewer works on projects for receiving rainwater from the hills and streets of the borough Partisan detachment Požarevac. These investments should be next year. The collector is important because it should storm water from the hills in „Brežane“ channel. The same rainwater catchment and street „Hajduk Veljko“ Street and Partisan detachments during instense precipitation blue basements and streets in the city center.

Vodovod_slika_2014

During the visit of local government sites, the deputy mayor Miodrag Stepanović noted that good progress and works on fecal collector of Pozarevac to port, which will be extended to Prugovo, whose construction will, with part of the collector Ljubicevo, the main source of „Key“ from which the city supplies drinking water to be fully protected.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter