Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера ЈП „Електропривреда Србије” – Београд, ПД „ТЕ-КО Костолац”, за „ТЕ Костолац А”.
Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 442, као и у просторијама Градске управе Града Пожаревца, соба бр. 26, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Јавна расправа и презентација биће одржана 26. септембра 2013. године, у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у Сали бр. 11, са почетком у 12 часова.Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности, оператера ЈП „Електропривреда Србије” – Београд, ПД „ТЕ-КО Костолац”, за „ТЕ Костолац А”.
Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 442, као и у просторијама Градске управе Града Пожаревца, соба бр. 26, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.
Јавна расправа и презентација биће одржана 26. септембра 2013. године, у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у Сали бр. 11, са почетком у 12 часова.