Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење – јавни увид у Нацрт Просторног плана

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

О Б А В Е Ш Т А В А

Да је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII) на животну средину.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана одржаће се од 20. марта до 18. априла 2013. године, у трајању од 30 дана.

Напред наведени Нацрт просторног плана је изложен на јавни увид сваког радног дана од 9 до 14 часова у холу првог спрата зграде Градске управе града Пожаревца, где се налазе просторије Одељења за урбанизам и грађевинске послове.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину доступни су јавности и на Интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање ( //rapp.gov.rs).

Подели са другима: Facebook Twitter