Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење ЈКП „Водовод и канализација“Information JKP „Vodovod i kanalizacija“

Због непланираних радова услед хаварије на главном потисном цевоводу ДН 600 мм, сви потрошачи ће у недељу 05. августа 2012. године остати без воде у периоду од 03:00 до 16:00 часова.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе. Екипе Пожаревачког водовода ће се трудити да радове обаве у најављеном року.

За све додатне информације потрошачи се могу обратити на број телефона контакт центра ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац 555-187 или 555-194.Due to unplanned work caused damage to the main suction line DN 600 mm, all customers will remain without water for a period of 3AM to 4PM on Sunday 05th August 2012th .

Please consumers to prepare the necessary supply of drinking water and basic needs. Workers will be looking to do work in the announced deadline.

For additional information, consumers can contact by phone contact center JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pozarevac 555-187 or 555-194.