Почетак » Обавештења
 

Обавештење о допунском Решењу о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за локални економски развој,

пољопривреду и заштиту животне средине

Број: 014-501-146/2019-2

Датум: 02. октобар 2020. године

П о ж а р е в а ц

 

Обавештење о допунском Решењу о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

 

Министарство заштите животне средине обратило се Граду Пожаревцу захтевом за измену решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење отпада бр. 19-00-0902/2019 Министарства заштите животне средине од 28. Фебруара 2020. год  да се изврши усклађивање Дозволе за складиштење и третман издате решењем бр. 014-501-146/2019 – исправка од 02.07.2019.год оператеру„Ecolux Recycling“ д.о.о. Пожаревац, улица Ђуре Ђаковића бб, са важећим законским прописима. Није предвиђена измена технолошког процеса, нити повећање капацитета третмана отпадне пластике. Промењен је капацитет складишног простора унутар објекта Хала 2 и дошло је до промене лица одговорног за стручни рад.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у допунско решење у канцеларији 36 Градске управе Града Пожаревца сваког радног дана од 7,30 – 15,30 и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од објављивања овог решења на сајту Града Пожаревца и огласној табли Градске управе Града Пожаревца.

Подели са другима: Facebook Twitter