Почетак » Обавештења » О Граду
 

Обавештење о јавној расправиNotice of public hearing

Дана 20.2.2012. године сазвана је јавна расправа за следећа акта:

  1. Нацрт Програма заштите животне средине града Пожаревца; и
  2. Нацрт стамбене стратегије града Пожаревца.

Позивају се заинтересовани грађани на подручју града Пожаревца, представници удружења грађана, привредна друштва, струковна удружења и невладине организације које се баве заштитом животне средине (за Нацрт програма заштите животне средине), правна лица са територије града Пожаревца, Опште удружење предузетника „Слога“ у Пожаревцу, Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ из Пожаревца (за Нацрт стамбене стратегије града Пожаревца), Регионална привредна комора у Пожаревцу, средства јавног обавештавања и други субјекти да учествују у јавној расправи у периоду од 22.2.2012. године закључно до 28.2.2012. године и дају примедбе и предлоге на наведена акта путем електронске поште на адресу skupstina@pozarevac.rs или писаним путем на адресу Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, канцеларија бр. 48 са назнаком „Нацрт Програма заштите животне средине града Пожаревца и нацрт стамбене стратегије града Пожаревца“.

Наведена акта су стављена на увид у просторијама Градске управе града Пожаревца и просторијама Градске општине Костолац.

Узимањем учешћа у јавној расправи дајете допринос доношењу квалитетнијих одлука у Скупштини града Пожаревца.

 Нацрт Програма заштите животне средине града Пожаревца

 Нацрт стамбене стратегије града ПожаревцаOn 20/02/2012. was held a public hearing for the following acts:

  1. Draft Program Environmental of Pozareva, and
  2. Draft housing strategy of Pozarevac.

We invite interested citizens in the town of Pozarevac, representatives of civic associations, business organizations, trade associations and non-governmental organizations concerned with environmental protection (for the draft environmental programs), legal persons in the city of Pozarevac, General Association of Entrepreneurs “Sloga” in Pozarevac, Regional Development Agency “Branicevo-Danube” from Pozarevac (draft housing strategy for the town of Pozarevac), the Regional Chamber of Commerce in Pozarevac, public media and other entities to participate in public debate in the period from 22/02/2012.  ending 28.2.2012. and provide comments and suggestions on the above document via e-mail address skupstina@pozarevac.rs or in writing to the address of City Administration Pozarevac, ul. Drinska no. 2, 12000 Požarevac, office no. 48 marked “Draft Program Environmental Pozarevac of the draft housing strategy of Pozarevac.”

The above documents are placed for inspection at the premises of the City Administration of Pozarevac and premises of the City Municipal Kostolac.

By taking part in a public hearing giving the contribution of higher quality decision-making in the City of Pozarevac.

 Draft Program Environmental Protection of Pozarevac

 Draft housing strategy of Pozarevac

Подели са другима: Facebook Twitter