Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Obaveštenje o obavezi podnošenja poreskih prijava na imovinuNotice of filing required tax returns on assets

Grad Požarevac
Gradska uprava
Lokalna poreska administracija

OBAVEŠTENjE

O obavezi podnošenja poreskih prijava na imovinu, lokalnu komunalnu taksu (taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru i držanje sredstava za igru-zabavne igre)

Poreska prijava za porez na imovinu se podnosi do 31. marta tekuće godine – za pravna lica svake godine a za fizička lica samo u slučaju kada su izmenjeni podaci koji su od značaja za oporezivanje u toj godini. Promene u toku godine koje se prijave posle 31. marta tekuće godine ne utiču na visinu poreske obaveze utvrđene za tu godinu.
Prijava za isticanje firme na poslovnom prostoru podnosi se do 31. marta tekuće godine, za mala pravna lica i preduzetnike čiji je prihod u protekloj godini bio veći od 50.000.000,00 dinara.
Poreska prijava za držanje sredstava za igru-zabavne igre (bilijar, fliperi, elektronske video igre, sega aparati, simulatori, video automati i sl.) podnosi se do 31.marta tekuće godine.
Sve poreske prijave mogu se preuzeti u prostorijama LPA-Požarevac, ul. Porečka br. 4
U slučaju da takseni obveznik ne podnese tačnu i potpunu prijavu odeljenje lokalne poreske administracije podneće prekršajnu prijavu.Grad požarevac
Gradska uprava
Lokalna poreska administracija

OBAVEŠTENjE

O obavezi podnošenja poreskih prijava na imovinu, lokalnu komunalnu taksu ( taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru i držanje sredstava za igru-zabavne igre )

Poreska prijava za porez na imovinu se podnosi do 31. marta tekuće godine- za pravna lica svake godine a za fizička lica samo u slučaju kada su izmenjeni podaci koji su od značaja za oporezivanje u toj godini. Promene u toku godine koje se prijave posle 31. marta tekuće godine ne utiču na visinu poreske obaveze utvrđene za tu godinu..
Prijava za isticanje firme na poslovnom prostoru podnosi se do 31.marta tekuće godine, za mala pravna lica i preduzetnike čiji je prihod u protekloj godini bio veći od 50 .000.000,00 dinara.
Poreska prijava za držanje sredstava za igru-zabavne igre (bilijar, fliperi, elektronske video igre, sega aparati, simulatori,video automati i sl.) podnosi se do 31.marta tekuće godine.
Sve poreske prijave mogu se preuzeti u prostorijama LPA-Požarevac, ul. Porečka br.4
U slučaju da takseni obveznik ne podnese tačnu i potpunu prijavu odeljenje lokalne poreske administracije podneće prekršajnu prijavu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter